close

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

Commissioner for Human Rights of the Council of Europe

 

(http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp)

 

Komisarz Praw Człowieka jest niezależnym organem Rady Europy, którego mandat obejmuje promowanie poszanowania praw człowieka oraz wiedzy na ich temat w państwach Rady Europy. Urząd Komisarza Praw Człowieka został powołany w 1999 r. na mocy rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy. Poprzedni Komisarz, Thomas Hammarberg, pełnił swoje funkcje od dnia 1 kwietnia 2006 r. Jego mandat zakończył się 31 marca 2012 r. Praca T. Hammarberga była bardzo pozytywnie oceniana w Radzie Europy.

 

Obecnie, od 1 kwietnia 2012 r., funkcję Komisarza Praw Człowieka pełni Nils Muižnieks.

 

Komisarz prowadzi monitoring poszanowania praw człowieka w 47 państwach członkowskich Rady Europy. Oprócz wizyt w państwach członkowskich Rady Europy, stanowiących tzw. country monitoring, Komisarz publikuje także opinie i analizy poświęcone różnym problemom z zakresu praw człowieka, które występują w szeregu krajów (tzw. view points).

 

 

Dowiedz się więcej nt. działalności Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych