close

 

1. Które państwo jako ostatnie dołączyło do ONZ?:

 

- Sudan Płn.

- Kosowo

- Sudan Płd.

- Czarnogóra

 

2. Ile trwa kadencja członka niestałego Rady Bezpieczeństwa?:

 

- 3 lata

- 4 lata

-2,5 roku

- 2 lata

 

3. Które z niżej wymienionych ciał systemu NZ jest najmłodsze?:

 

- UNESCO

- FAO

- UN Women

- UNICEF

 

4. W którym roku Polska przystąpiła do Rady Europy?:

 

- 1990

- 1993

- 1991

- 1999

 

5. Który z Sekretarzy Generalnych ONZ zginął w wypadku lotniczym w Afryce?:

 

- U Thant

- Trygve Lie

- Boutros Boutros-Ghali

- Dag Hammarskjöld

 

6. Ile trwa kadencja Sekretarza Generalnego ONZ?

 

- 4 lata

- 5 lat

- 6 lat

- 7 lat

 

7. Gdzie mieści się siedziba Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR)?:

 

- Wilno

- Warszawa

- Praga

- Budapeszt

 

8. Które państwo europejskie nie jest członkiem Rady Europy?:

 

- Rosja

- Monako

- Białoruś

- San Marino

 

9. G4 to:

 

- Grupa państw – największych donorów pomocy rozwojowej

- Grupa państw – pretendujących do stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

- Grupa państw – liderów w walce z proliferacją BMR

- Grupa państw – prowadzących rozbudowane programy kosmiczne

 

 10. Po raz który Polska pełni funkcję niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ?:

 

- 4
- 5
- 6
- 8

 

11. Jak nazywa się aktualny Sekretarz Generalny ONZ?

 

- Ban Ki Moon
- Kofi Annan
- António Guterres

 

12. Kto był inicjatorem powołania, powstałej w 2000 r., Wspólnoty Demokracji?:

 

- M. Albright, T.Blair

- T. Blair, B. Geremek

- B. Geremek, M. Albright

- T. Blair, J. Buzek

 

13. Na podstawie jakiego Traktatu powstała Rada Europy?:

 

- Brukselskiego

- Rzymskiego

- Londyńskiego

- Paryskiego

 

14. Jaki status posiada ECOSOC (Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ) w ramach ONZ?:

 

- agenda wyspecjalizowana

- organ pomocniczy

- ciało doradcze

- organ statutowy ONZ

 

15. Do którego roku ma zostać zrealizowana Agenda Zrównoważonego Rozwoju uchwalona przez ONZ w 2015 r.?

 

-  2020 r.
-  2025 r.
2030 r.
-  2035 r.

 

16. Które z poniższych państw są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ?

 

- Niemcy, Rosja, Chiny, USA, Kanada

- Niemcy, Chiny, Rosja, USA, W. Brytania

- Francja, Chiny, Rosja, USA, Kanada

- Francja, W. Brytania, Rosja, USA, Chiny

 

17. Gdzie w 1945 r. została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych?:

 

- Nowy Jork

- Genewa

- San Francisco

- Waszyngton

 

18. Siedzibą FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) jest:

 

- Rzym

- Genewa

- Paryż

- Nowy Jork

 

19. Który z wymienionych obiektów w Polsce nie jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO?:

 

- Auschwitz-Birkenau – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady

- Hala Stulecia we Wrocławiu

- Kalwaria Zebrzydowska

- Ratusz Miejski w Poznaniu

 

20. W którym państwie afrykańskim doszło do ludobójstwa w 1994 r.?

 

- Kenia

- Egipt

- Rwanda

- Zambia

 

 

 

0-5 punktów                     Słabo, stać Cię na więcej.

 

6-10 punktów                   Przeciętnie. Spróbuj jeszcze raz.

 

11-15 punktów                  Jesteś na dobrej drodze, poczytaj więcej.

 

16-18 punktów                  Jesteś coraz lepszy.

 

19-20 punktów                 Gratulujemy. Twoja wiedza jest optymalna.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych