close

Polska w ONZ

Polska aktywne uczestniczy w pracach ONZ, kładąc szczególny nacisk na działania w zakresie wzmacniania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, promocji praw człowieka i demokracji, walki z ubóstwem i dostarczania pomocy rozwojowej, a także w sferze ochrony środowiska naturalnego. Kierunki naszej aktywności na forum ONZ koordynujemy z innymi państwami Unii Europejskiej. Zależy nam na tym, aby jak najczęściej UE mówiła w ONZ jednym głosem.

 

 


Warto przypomnieć, że Polska, choć była jednym z kluczowych uczestników koalicji antyhitlerowskiej i ofiarą napaści nazistowskich Niemiec, nie brała udziału w konferencji założycielskiej w San Fransisco. Zadecydowały o tym narastające rozbieżności wśród mocarstw dotyczące uznania komunistycznych władz Polski, którym brakowało legitymizacji na podstawie wolnych wyborów. Nie oznacza to jednak, że na konferencji o Polsce zapomniano. Wybitny pianista polskiego pochodzenia, Artur Rubinstein, swój koncert w sali opery w San Francisco poprzedził słowami:


“W tej Sali, w której zebrały się wielkie narody, aby uczynić ten świat lepszym, nie widzę flagi Polski, za którą toczono tę okrutną wojnę” i dodał: “A więc teraz zagram polski hymn narodowy”.


Mimo nieobecności przedstawicieli polskiego rządu na konferencji założycielskiej, w uznaniu dla wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem Polskę zaliczono do grona członków pierwotnych organizacji, dopasowując odpowiednio brzmienie art. 3 Karty Narodów Zjednoczonych. Polska podpisała ją 15 października 1945 r. i ratyfikowała następnego dnia. W oświadczeniu Rząd Polski wyraził gotowość do współdziałania z ONZ, podkreślając znaczenie powstającego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, zasad nienaruszalności granic oraz oparcia ustrojów państw na zasadach demokratycznych.


Polska jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych realizuje cele i zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych.

 

Karta Narodów Zjednoczonych - link do wersji angielskiej

 

Karta Narodów Zjednoczonych - link do wersji  polskiej

 

 

Polskie przedstawicielstwa przy ONZ działają w:
 

 

 

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

 

  • Tekst wystąpienia oraz plik wideo dostępne są pod linkiem

 

 Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy na 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

 

  • Tekst wystąpienia oraz plik wideo dostępne są pod linkiem

 

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy na 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

 

  • Tekst wystąpienia oraz plik wideo dostępne są pod linkiem

 

Fot. United Nations Photo/Flickr

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych