close

Pokój i bezpieczeństwo

Operacje pokojowe


Operacje pokojowe ONZ są prowadzone od 1948 r., kiedy to Rada Bezpieczeństwa zezwoliła na rozmieszczenie obserwatorów wojskowych ONZ na Bliskim Wschodzie.


Rolą misji było monitorowanie porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem i jego arabskimi sąsiadami. Operacja ta zyskała miano Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu (United Nations Truce Supervision Organization, UNTSO).


Od tamtego czasu ONZ przeprowadziło 70 operacji pokojowych, w tym 57 po 1988 r. Na przestrzeni lat w operacjach pokojowych ONZ uczestniczyły setki tysięcy personelu wojskowego, a także dziesiątki tysięcy policjantów i cywilów z ponad 120 państw.


Ponad 3 300 żołnierzy sił pokojowych ONZ z blisko 120 krajów zginęło podczas służby pod flagą ONZ.

Obecnie w 15 misjach pokojowych służy nieco ponad 110 tysięcy żołnierzy, policjantów i cywilów, co stanowi spadek zarówno w liczebności personelu, jak i liczbie misji. Jest on efektem zaprowadzenia pokojowych przemian i odbudowy funkcjonowania poszczególnych państw.


Źródło: http://www.un.org/en/peacekeeping/


Udział Polski w misjach pokojowych ONZ*

 


Polskie Siły Zbrojne biorą udział w międzynarodowych operacjach pokojowych od 1953 r. Od tego czasu w 29 operacjach ONZ w 26 krajach służyło blisko 40 tysięcy polskich żołnierzy. Byliśmy obecni głównie na Bliskim Wschodzie (UNDOF, UNIFIL), ale także w Afryce i na Bałkanach Zachodnich.

 

* Na niebiesko zapisano nazwy misji ONZ i lata, w których obecni byli tam Polacy.

 

 

Obejrzyj film autorstwa ONZ pt.: "An alert for the world", z noworocznym przesłaniem Sekretarza Generalnego ONZ, António Guterresa:

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych