close

FRONTEX prowadzi nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego: Senior Duty Officer. Termin zgłoszenia: 23.10.2018r.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) prowadzi nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego: Senior Duty Officer

 

Recruitment procedure no:

SNE/2018/21

Post Title:

Senior Duty Officer

 

Informacja o naborze, w tym opis stanowiska znajduje się na stronie FRONTEX: https://frontex.europa.eu/assets/Careers/SNE/2018/Senior_Duty_Officer_FSC.pdf

Na ww. stanowisko wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie minimum EU SECRET (SECRET UE); poświadczenie należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych.

Oddelegowanie na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia).

 

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

 

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa    23 października    2018 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszenia przez pracodawcę należy dołączyć:

1). DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ FRONTEX W ZWIĄZKU Z NABOREM

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA: W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (np. dane adresowe, ukończone szkoły, wykształcenie, znajomość języków obcych).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

 

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych