close

Polar Task Force

Grupa robocza powołana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2011 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele właściwych ministerstw i urzędów, urzędnicy MSZ w różnych komórek organizacyjnych, naukowcy i akademicy, eksperci, w tym przede wszystkim polarnicy, a także inne osoby.

 

Grupa działa jako platforma wymiany informacji i koordynacji działań różnych podmiotów, a także może inicjować niezbędne działania do podjęcia w obrębie administracji. W ramach spotkań Polar Task Force odbywają się też tzw. debaty tematyczne, które przewidują dyskusję uczestników z zaproszonymi ekspertami na wybrane, konkretne zagadnienia.

 

Spotkania odbywają się regularnie pod koniec każdego roku kalendarzowego, ale też mogą być organizowane ad hoc w ciągu roku.

 

Obsługę pracy grupy zapewnia Departament Prawno-Traktatowy MSZ.

 

Kontakt: polar.task.force@msz.gov.pl

       

@PolarTaskForcePL   

    

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych