close

Początkowo ograniczająca się do RPA współpraca Polski w dziedzinie naukowo-technicznej z państwami rejonu Afryki Subsaharyjskiej (klasyczny przykład to Southern Africa Large Telescope – SALT) obecnie ma również miejsce w Angoli (wspieranie budowy i wyposażenia Akademii Morskiej w Namibe oraz rozwoju sektora geologicznego kraju), a także w Etiopii (duży projekt w dziedzinie ekohydrologii).
Tradycyjną formą tej współpracy są programy stypendialne skierowane do Afrykanów. Od lat 60. ubiegłegu wieku polskie szkoły wyższe ukończyło ponad 4 tys. studentów z Afryki, stanowiących potencjalne polskie lobby w ich ojczystych krajach. Bardzo istotna wydaje się zatem aktywizacja afrykańskich absolwentów polskich uczelni na rzecz budowy nowych kontaktów.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych