close

Kenia

Stosunki dyplomatyczne między Polską i Kenią zostały nawiązane 13 grudnia 1963 r. Polska uruchomiła w Nairobi ambasadę w 1964 r. W naszym kraju akredytowani są ambasadorzy Kenii rezydujący w Rzymie. W Mombasie funkcjonuje Konsulat RP kierowany przez konsula honorowego.
W 1942 r. przybyli do Mombasy pierwsi z 18 tysięcy polskich uchodźców w Afryce Wschodniej, ewakuowanych z b. ZSRR. W latach 1945-1949 większość z nich udała się na emigrację do USA, Kanady i Australii. Na cmentarzu w Nairobi znajduje się grób księcia Eustachego Sapiehy, zmarłego w 1963 r. ministra spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej  (od czerwca 1920 r. do maja 1921 r.).
Do końca lat 80. stosunki polsko-kenijskie nie wychodziły poza ramy poprawności i dopiero po transformacji w naszym kraju uległy one znaczącemu ożywieniu. I tak:
Wizyty w Kenii złożyli kolejno: minister spraw zagranicznych, K. Skubiszewski (1993 r.), wicemarszałek Senatu Z. Kuratowska (1995), podsekretarz stanu w MSZ B. Zaleski (2003), minister spraw zagranicznych W. Cimoszewicz (2004), podsekretarz stanu w MSZ W. Waszczykowski (2007), minister spraw zagranicznych R. Sikorski (2009), podsekretarz stanu w MSZ G. Bernatowicz (2010).
Ze strony Kenii w Polsce przebywali: minister spraw zagranicznych Kalonzo Musyoka (1995), misja handlowa (2003), minister handlu i przemysłu Mukhisa Kituyi (2004), wiceminister spraw zagranicznych Richard Onyonka (2010), delegacja Kenijskiej Komisji Antykorupcyjnej (2011).
Polsko-kenijskie obroty handlowe w 2011 r. miały wartość 39,6 mln EUR, z czego eksport 16,9 mln EUR oraz import 22,7 mln EUR (w efekcie ujemne saldo w wysokości 5,8 mln EUR).
Począwszy od lat 60. Ubiegłego wieku w polskich szkołach wyższych wykształciły się setki Kenijczyków. Od kilku lat Kenia jest też jednym z najważniejszych w Afryce beneficjentów polskiej pomocy rozwojowej. Pomoc ta często jest świadczona za pośrednictwem polskich misjonarzy.
Intensywnie rozwija się polska turystyka do Kenii i każdego roku tysiące Polaków odwiedzają ten kraj.
Od 2004 r. działa organizacja pozarządowa pn. Forum Kenijsko-Polskie.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych