close

Pomoc rozwojowa jako element polskiej polityki zagranicznej wobec państw Afryki

Od kilku lat do państw afrykańskich kierowana jest polska oficjalna pomoc rozwojowa (ODA), choć na mniejszą skalę, niż do tradycyjnych jej biorców (jak Ukraina, Gruzja czy Białoruś). Zdecydowana większość (ok. 75%) ODA z Polski świadczona jest w formule wielostronnej za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, przede wszystkim poprzez UE. W 2011 r. Polska po raz pierwszy przekazała kwotę 31,7 mln EUR na unijny fundusz EDF (European Development Fund), który finansuje projekty rozwojowe w krajach Afryki Subsaharyjskiej. W 2012 r. przekażemy do EDF kwotę ok. 33 mln EUR. Od 2012 r. polska współpraca rozwojowa realizowana jest w oparciu o wieloletni program na lata 2012-2015 i jego roczne plany wykonawcze. Wyznaczono w nim priorytetowy region wsparcia – kraje Afryki Wschodniej.
W powyższym kontekście, ważnym i pilnym postulatem byłoby sukcesywne zwiększanie nakładów na projekty rozwojowe realizowane w ramach pomocy bilateralnej dla państw afrykańskich przez polskie organizacje pozarządowe, uczelnie i ośrodki badawcze oraz ambasady. Na tle istniejących potrzeb, asygnowana na ten cel w  2011 r. kwota 5,2 mln PLN była daleka od oczekiwań. W 2012 r. na projekty w Afryce Subsaharyjskiej (18 dużych projektów w Afryce Wschodniej, tzw. małe granty ambasad w całej subsaharyjskiej części kontynentu oraz program wolontariat) przeznaczono 6,7 mln PLN.
 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych