close

 

Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy

 

Zalecenie CM/Rec(2008)2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotycząceFlagi Rady Europy skutecznej zdolności krajowej  do szybkiego wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


Zalecenie CM/Rec(2010)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące skutecznych środków odwoławczych na przewlekłość postępowania, wraz z Podręcznikiem dobrych praktyk
 

Zalecenie CM/Rec(2010)4 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie praw człowieka członków sił zbrojnych
 

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych

 

Rekomendacja CM/Rec(2016)3 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich dotycząca praw człowieka i biznesu

 

Zalecenie Rec(2000)2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ponownego rozpatrywania lub wznawiania pewnych spraw na poziomie krajowym na skutek wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

Zalecenie Rec(2002)13 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie publikacji i rozpowszechniania w państwach członkowskich tekstu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

Zalecenie Rec (2004)4 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kształceniu uniwersyteckim oraz szkoleniu zawodowym

 

Zalecenie Rec(2004)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie kontroli zgodności projektów aktów prawnych oraz istniejącego prawa i praktyki administracyjnej ze standardami wyrażonymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

 

Zalecenie Rec(2004)6 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ulepszenia krajowych środków prawnych (odwoławczych)

 

Zalecenie CM/Rec(2010)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące skutecznych środków odwoławczych na przewlekłość postępowania, wraz z Podręcznikiem dobrych praktyk

 

 

Deklaracje Konferencji Wysokiego Szczebla
 

Deklaracja Konferencji Wysokiego Szczebla w Kopenhadze nt. dalszej reformy systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (j. ang.)

 

Deklaracja Konferencji Wysokiego Szczebla w Brukseli nt. implementacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - naszej wspólnej odpowiedzialności

 

Deklaracja Konferencji Wysokiego Szczebla na temat Przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Brighton
 

Deklaracja Konferencji Wysokiego Szczebla na temat Przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Izmirze (j. ang.)

 

Deklaracja Konferencji Wysokiego Szczebla na temat Przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Interlaken

 

 

Raporty Rady Europy

 

Raport Rady Europy ws. długoterminowej przyszłości systemu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - konkluzje dotyczące implementacji Konwencji na poziomie krajowym (w języku polskim) 

 

Raport Rady Europy ws. długoterminowej przyszłości systemu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (w języku angielskim)

 

 

Zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

 

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1823(2011) - Parlamenty krajowe: gwaranci praw człowieka w Europie

 

 

Zalecenia i raporty ECRI wobec Polski >>>

 

 

Zalecenia i raporty Komisarza Praw Człowieka RE wobec Polski >>>

 

 

 

DO POBRANIA

 

Kompilacja pt. Zalecenia Rady Europy dla państw członkowskich dotyczące wzmacniania mechanizmów wdrażania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym

 

- wersja z września 2016 r.

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Rada Europy publikuje Przewodnik praw człowieka użytkowników internetu

 

Komitet Ministrów RE przyjął Zalecenie w sprawie promocji praw osób starszych

 

Protokół Stambulski udostępniony w języku polskim

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych