close

Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji, ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) jest niezależnym organem monitoringowym Rady Europy do spraw zwalczania rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji. Do kompetencji ECRI należy dokonywanie przeglądu ustawodawstwa państw członkowskich, ich polityki i środków przedsięwziętych na rzecz zwalczania rasizmu, a także ocena ich efektywności. ECRI proponuje także nowe inicjatywy i działania na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Opracowuje też tzw. zalecenia w sprawie polityki ogólnej. Komisja monitoruje sytuację osób i grup podatnych na przemoc i nietolerancję. Śledzi polityki społeczne państw, w tym polityki w zakresie zatrudnienia i mieszkalnictwa wobec osób dyskryminowanych. Śledzi także dyskusje medialne i publiczne.

Konkluzje ECRI nt. Polski
Nowy członek ECRI z Polski
Piąty raport Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) na temat Polski
Polak wybrany wiceprzewodniczącym ECRI
Wizyta Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi I Nietolerancji (ECRI) w Polsce

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych