close

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy (Commissioner for Human Rights of the Council of Europe) jest niezależnym organem Rady Europy, którego zadaniem jest promowanie poszanowania praw człowieka oraz wiedzy na ich temat w państwach Rady Europy.

 

Od 1 kwietnia 2018 r. funkcję Komisarza pełni Dunja Mijatović z Bośni i Hercegowiny.

Historia

Urząd Komisarza Praw Człowieka został powołany w 1999 r. na mocy rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy.

 

Pierwszy Komisarz, Alvaro Gil-Robles z Hiszpanii, pełnił tę funkcję w latach 1999-2006.

 

Kolejny Komisarz, Thomas Hammarberg ze Szwecji, pełnił tę funkcje od 1 kwietnia 2006 r. Jego mandat zakończył się 31 marca 2012 r.

Od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2018 r. stanowisko Komisarza sprawował Nils Muižnieks z Łotwy.

Działalność

W ramach wykonywania swojego mandatu Komisarz Praw Człowieka prowadzi monitoring poszanowania praw człowieka w 47 państwach członkowskich Rady Europy. W tym celu regularnie odwiedza poszczególne państwa, organizuje też wizyty ad hoc w celu zbadania określonego problemu (np. w celu zweryfikowania warunków, w jakich przebywają osoby w obozach dla uchodźców lub dzieci umieszczone w instytucjach państwowych).

W trakcie wizyt w państwach Komisarz spotyka się z władzami, jak również z organizacjami pozarządowymi. Odwiedza miejsca, które są szczególnie narażone na występowanie naruszeń praw człowieka (placówki penitencjarne, obozy uchodźców, domy dziecka, izby wytrzeźwień, osiedla romskie itd.).

Po zakończeniu wizyty Komisarz przedstawia raport, w którym przedstawia swoje oceny dotyczące stanu praw człowieka w danym państwie, wnioski i rekomendacje. Rząd ma prawo przedstawić swą odpowiedź. Przedstawienie raportu z reguły skutkuje podjęciem przez państwa działań w celu zaradzenia problemom zidentyfikowanym przez Komisarza. Np. Polska powołała specjalny zespół, który przeanalizował zalecenia Komisarza i zaproponował plan działania.

Oprócz wizyt w państwach członkowskich Rady Europy, stanowiących tzw. monitoring państw (country monitoring), Komisarz publikuje także analizy i opinie o charakterze ogólnym. Są one poświęcone różnym problemom z zakresu praw człowieka, które występują w szeregu krajów europejskich (tzw. monitoring tematyczny - thematic monitoring).

 

Oficjalna strona Komisarza Praw Człowieka RE

Raporty Komisarza Praw Człowieka RE nt. Polski

Wręczenie medalu "Bene merito" Komisarzowi Praw Człowieka Rady Europy Thomasowi Hammarbergowi (20 października 2010 r.)

Wystąpienie Komisarza Praw Człowieka RE poświęcone Januszowi Korczakowi

Wizyta w Polsce Komisarza Praw Człowieka RE - maj 2008

Rozmowa Komisarza Praw Człowieka RE z Premierem J. Kaczyńskim nt. memorandum o sytuacji praw człowieka w Polsce - czerwiec 2007

Wizyta Komisarza Praw Czlowieka RE w Polsce (2007 r.)

Spotkanie Ministra Witolda Waszczykowskiego z Komisarzem Praw Człowieka RE (luty 2016 r.) 

Publikacja raportu Komisarza Praw Człowieka nt. wizyty w Polsce w dniach 9-12 lutego 2016 r.

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych