close

24 marca 2015

Tłumaczenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na język polski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zapoznania się z tłumaczeniami na język polski orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych wobec innych państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych