close

10 lipca 2015

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec innych państw-stron

W ramach działań mających na celu upowszechnianie znajomości orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zapobieganie naruszeniom Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez Polskę Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zapoznawania się z tłumaczeniami i informacjami na temat orzeczeń Trybunału wydanych wobec innych państw-stron Konwencji.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych