close

Artykuł 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnośći przewiduje, iż Europejski Trybunał Praw Człowieka „może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających się Stron praw zawartych w niniejszej konwencji lub jej protokołach”.

Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przygotowała specjalny zestaw dokumentów dla osób, które mają zamiar wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Skargi należy kierować bezpośrednio na adres Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

 

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F–67075 STRASBOURG CEDEX

 

Przydatne informacje:  

 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnośći z Protokołami dodatkowymi

Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ang.)

Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: nieoficjalne tłumaczenie na język polski wybranych postanowień (stan na 23 maja 2017 r.)

Wytyczne dotyczące praktyki wydane przez Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: nieoficjalne tłumaczenie na język polski wybranych fragmentów (stan na 23 maja 2017 r.)

Praktyczny Przewodnik Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. kryteriów dopuszczalności skarg z 2014 r.: wersja polska oraz wersja angielska.

 

Dowiedz się więcej:

 

Informacje Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nt. zasad składania skarg - w języku polskim

Zmiany w formularzu skargowym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych