close

13 czerwca 2018

XII edycja Seminarium Warszawskiego

Ćwierćwiecze zmian oblicza polskiego prawa i praktyki to temat przewodni dwunastej edycji Seminarium Warszawskiego – cyklu konferencji poświęconych prawom człowieka i standardom ich ochrony w systemie Rady Europy, organizowanych z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 Dnia 13 czerwca 2018 roku odbyło się XII Seminarium Warszawskie pod hasłem „Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki”.

 

Tegoroczna edycja, z uwagi na dwudziestą piątą rocznicę związania się przez Polskę postanowieniami Konwencji, stała się okazją do dyskusji i podsumowań na temat wpływu europejskiego systemu ochrony praw człowieka na polski porządek prawny. Podjęto w szczególności próbę odpowiedzi na pytanie, jak Europejska Konwencja Praw Człowieka przez 25 lat zmieniła oblicze polskiego prawa i praktyki. Przedmiotem konferencji były też rozważania prawnoporównawcze odnoszące się doświadczeń innych krajów (zwłaszcza Grupy Wyszehradzkiej, którą reprezentowali pełnomocnicy rządów przed Trybunałem). Seminarium było jednym z wydarzeń w ramach programu obchodów 25 rocznicy przystąpienia przez Polskę do Konwencji.

 

Seminarium otworzył Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, który objął konferencję patronatem honorowym. Przybyłych gości powitał również wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. – Polska może powiedzieć, że z perspektywy tego okresu, tego ćwierćwiecza, warto było zrobić ten krok, trzeba było zrobić ten krok i dobrze, że tak się stało – podkreślił wiceszef MSZ, podsumowując 25 lat obecności Polski w europejskim systemie ochrony praw człowieka. – Tym bardziej cieszę się, że możemy świętować tę rocznicę w takim miejscu jak właśnie Łazienki Królewskie – wskazał, przypominając, że właśnie tam narodził się pomysł opracowania pierwszej konstytucji przyjętej w Europie – Konstytucji 3 Maja.

 

Gośćmi honorowymi Seminarium byli Renata Degener – zastępca kanclerza pierwszej sekcji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, która omówiła wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na prawo i praktykę państw systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także Andrea Bekić – ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Chorwacji w Warszawie, która przedstawiła priorytety chorwackiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów Rady Europy w kontekście wzmocnienia poszanowania dla praw i wolności gwarantowanych Konwencją. Fredrik Sundberg, zastępca dyrektora Departamentu Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rady Europy, zaprezentował mechanizmy wykonywania wyroków Trybunału w Europie.

 

Wśród prelegentów byli również pierwszy pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. postępowań przed ETPCz, prof. Krzysztof Drzewicki, oraz obecna pełnomocnik, Justyna Chrzanowska, którzy omówili doświadczenia związane z 25 latami obowiązywania Konwencji w Polsce i rozwojem mechanizmów instytucjonalnych mających na celu zapewnienie wdrażania wyroków Trybunału przez władze polskie. W trakcie Seminarium dyskutowano nie tylko działania rządów w wykonywaniu wyroków Trybunału, ale także parlamentów, a Senator RP Zbigniew Cichoń, zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przybliżył uczestnikom rolę Senatu RP w tym procesie.

 

Wpływ orzecznictwa Trybunału na prawo polskie w aspekcie karnym i cywilnym podsumowały zaś prof. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, członkini Doradczego Komitetu Prawnego przy MSZ, oraz  mec. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Prof. Bartosz Wojciechowski, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, podzielił się przemyśleniami na temat kształtowania się wspólnej europejskiej kultury prawnej i jej źródeł.

 

Seminaria Warszawskie mają na celu zapewnienie platformy dla wymiany doświadczeń przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego, praktyków oraz środowiska naukowego. Jego prelegentami są wybitni przedstawicie świata nauki oraz osoby na co dzień zajmujące się zagadnieniami ochrony praw człowieka.

 

Tegoroczne Seminarium odbyło się w historycznej scenerii Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.

 

Zarejestrowany przebieg konferencji dostępny jest tutaj.

Program 12 Seminarium Warszawskiego

     

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych