close

7 listopada 2017

XI Seminarium Warszawskie

W dniu 24 listopada 2017 r. odbyło się XI Seminarium Warszawskie poświęcone „Prawu do godnego życia w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych standardów międzynarodowych”.

XI Seminarium Warszawskie - Fot. MSZ Michał JasiulewiczSeminarium, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych już po raz jedenasty, było tym razem okazją do dyskusji na takie tematy jak prawo do godnej egzystencji oraz prawo do godnej pracy.

 

Tegoroczne Seminarium odbyło się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

 

Dyrektor Szkoły Wojciech Federczyk dokonał otwarcia Seminarium. Przybyłych gości powitali również Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Jacek Czaputowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

Gościem honorowym Seminarium był Régis Brillat, Dyrektor Departamentu Europejskiej Karty Społecznej, Sekretarz Wykonawczy Europejskiego Komitetu Praw Społecznych. Zaprezentował on działania Rady Europy na rzecz ochrony praw społecznych.

 

W trakcie Seminarium przedstawione zostało także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do problematyki ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego. Omawiane były też kwestie ochrony praw seniorów, wolności od ubóstwa, prawa do odpowiedniej żywności oraz prawa do pomocy humanitarnej.

 

Zarejestrowany przebieg konferencji dostępny jest pod linkiem:  

https://www.youtube.com/watch?v=kZEd2HLS1bU&feature=youtu.be

 

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się poniżej.

Program XI Seminarium Warszawskiego

 

Publikacja z XI Seminarium Warszawskiego pt. „Prawo do godnego życia w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych standardów międzynarodowych”.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych