close

23 października 2014

VIII Seminarium Warszawskie

Kontynuując wieloletnią tradycję, Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje kolejną, już ósmą edycję Seminarium Warszawskiego – konferencji poświęconej prawom człowieka i standardom ich ochrony w systemie Rady Europy.

VIII Seminarium Warszawskie odbędzie się w dniu 24 października br. w siedzibie Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Jego współorganizatorem jest Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.  

 

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z zakazem dyskryminacji m.in. w kontekście analizy polskiego porządku prawnego, zmierzającej do związania się przez Polskę Protokołem nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W tym zakresie Seminarium będzie również platformą wymiany doświadczeń innych państw członkowskich Rady Europy.

 

Ponadto, podczas konferencji zostaną przedyskutowane aktualne antydyskryminacyjne rozwiązania europejskiego systemu ochrony praw człowieka istniejące w poszczególnych obszarach tematycznych oraz potencjalne kierunki ich rozwoju.

 

Seminarium zainauguruje otwarcie wystawy „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”, którą stanowić będzie zbiór prac nagrodzonych w konkursie plastycznym zorganizowanym wśród uczniów szkół podstawowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Językami konferencji będą polski oraz angielski, z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego oraz tłumaczenia na język migowy. Planowane jest udostępnienie przebiegu Seminarium on-line.

 

Konferencja została objęta patronatem Sekretarza Generalnego Rady Europu, Pana Thorbjørna Jaglanda.

 

 

Publikacja podsumowująca VIII Seminarium Warszawskie jest dostępna w zakładce Publikacje >>>.

Transmisja z VIII Seminarium  Warszawskiego dostępna jest pod następującymi linkami: http://streamedia.pl/viii-seminarium-warszawskie/ lub http://3210.pl/viii-seminarium-warszawskie/

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych