close

Wizyta okresowa jaką Komisarz Praw Człowieka standardowo składa we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy ma na celu sprawdzenie aktualnego stanu przestrzegania praw człowieka w danym kraju. Podobne wizyty miały miejsce w Polsce w 2002 i 2006 r.

 

 

W MSZ wręczony został  Komisarzowi specjalnie sporządzony na jego przyjazd raport przedstawiający stan wykonania  rządowego "Programu na rzecz realizacji zaleceń sformułowanych przez Komisarza Praw Człowieka w Memorandum z 2007 r."  Podczas rozmów w MSZ w czwartek i piątek komisarz Muižnieks zwrócił uwagę na zintensyfikowanie działań Polski na rzecz wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). W jego ocenie takie mechanizmy jak funkcjonująca w polskim parlamencie specjalna podkomisja sejmowa do spraw wykonywania wyroków ETPCz stawiają nasz kraj za wzór innym odwiedzanym przez niego państwom. Komisarz z uznaniem odniósł się również do prowadzonej przez Polskę polityki sąsiedzkiej, w szczególności do zaangażowania naszego kraju we wspieraniu Ukrainy.

 

Szef polskiej dyplomacji zapewnił Komisarza o woli polskiego rządu w kontynuowaniu dialogu z Komisarzem Praw Człowieka dla jak najlepszej realizacji standardów ochrony praw człowieka leżących u podstaw Rady Europy.

 

W trakcie kilkudniowej wizyty w Polsce Komisarz Nils Raimonds Muižnieks rozmawiał z najwyższymi przedstawicielami administracji rządowej, parlamentu i władzy sądowniczej – Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Praw Dziecka.

 

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

 

Dowiedz się więcej nt. Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

 

Zobacz również

Raporty i zalecenia Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych