close

23 października 2018 w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze NZ w Genewie odbyła się prezentacja rocznicowej wystawy pt. „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Stały Przedstawiciel RP, Ambasador Zbigniew Czech. W krótkim wystąpieniu podkreślił on polskie doświadczenia związane ze stosowaniem Konwencji i wykonywaniem orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jubileuszowa wystawa, przypomina niektóre z faktów z bogatej historii stosowania Konwencji przez Polskę. W wydarzeniu upamiętniającym 25 rocznicę przystąpienia przez Polskę do Konwencji udział wzięli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Genewie.

 

Równocześnie z otwarciem wystawy odbyła się prezentacja polskiego kandydata do Podkomitetu do spraw Zapobiegania Torturom (SPT) prof. Zbigniewa Lasocika. Rząd polski zdecydował się na przedstawienie kandydatury prof.  Z. Lasocika ze względu na jego  doświadczenie w dziedzinie  praw człowieka , dorobek naukowy, wiedzę, uczciwość i niezależność. Profesor Z. Lasocik był już członkiem Podkomitetu ONZ ds. Zapobiegania Torturom w latach 2007-2012. Jest autorem ponad 100 publikacji, książek i artykułów publikowanych w Polsce i za granicą poświęconych przestępczości, zapobieganiu i kontroli przestępczości, handlu ludźmi i pracy przymusowej, policji, socjologia więzień, zapobieganie torturom.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych