close

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i obwodowych, dyplomaci akredytowani w Odessie, osoby związane z tematyką praw człowieka oraz przedstawiciele miejscowej Polonii.

 

Konsul Andrzej Szmidtke we wstępie przedstawił temat spotkania oraz zachęcił wszystkich do obejrzenia okolicznościowej wystawy prezentującej między innymi polskie sukcesy w zakresie funkcjonowania Europejski Trybunał Praw Człowieka (procedura pilotażowa) czy statystyki związane z liczbą skarg. Konsulowie Jarosław Galuba i Łukasz Winny w dynamicznej prezentacji w języku angielskim zapoznali zebranych z Konwencją i ETPCz. Na przykładach przedstawili osiągnięcia Polski na przestrzeni 25 lat obowiązywania Konwencji w naszym kraju oraz podkreślali, jaką wartość dla społeczeństwa niesie upowszechnianie wiedzy o prawach przysługujących jednostkom. Prelegenci mówili również o możliwości wykorzystania polskich doświadczeń przez inne państwa, w tym również Ukrainę, w adaptowaniu przepisów ustawodawstwa krajowego do standardów ochrony praw człowieka wyznaczonych przez ETPCz.

 

Po prezentacji dyskusja przeniosła się w kuluary, gdzie goście mieli możliwość omówienia interesujących ich kwestii przy lampce wina. Idea organizacji spotkania o tematyce praw człowieka spotkała się z powszechną aprobatą zgromadzonych.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych