close

17 października 2018

Konferencja na Uniwersytecie Rzeszowskim na temat ochrony prawa własności w 25 rocznicę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W dniach 11 - 12 października 2018 r. odbyła się w Jasionce koło Rzeszowa Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Konstytucyjne prawo własności – naruszenia i środki ochrony”. Została ona zorganizowana przez Katedrę Instytucji Prawnych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwerystetu Rzeszowskiego oraz dr Beatę Stępień – Załucką. Funkcję Kierownika Naukowego Konferencji sprawowała Prof. zw. dr hab. Halina Zięba – Załucka.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki prawa i praktycy z Polski, a także Brazylii, Czech, Hiszpanii, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Ukrainy i Wenezueli, co zapewniło wydarzeniu międzynarodowy oraz interdyscyplinarny charakter.

 

Celem konferencji było wielowymiarowe przedstawienie poglądów przedstawicieli nauki i praktyki prawa z Polski, Europy i świata na kwestie fundamentalnych z punktu widzenia ustawy zasadniczej zagadnień związanych z prawem własności. Została ona zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych w ramach programu obchodów 25 rocznicy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Eliza Suchożebrska podziękowała organizatorom za inicjatywę zwołania konferencji na temat prawa własności, zwracając uwagę na fakt, że kwestii tej dotyczy istotne orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Polski.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli ponadto Minister Sprawiedliwości, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego. Ponadto patronami honorowymi konferencji były również międzynarodowe towarzystwa naukowe, w tym Iberojur Instituto Iberoamericano de Estudos Juridicos oraz Meditterranea International Centre for Human Rights Research. Dodatkowo medialny patronat nad wydarzeniem objęła TVP3 Rzeszow.

 

W trakcie konferencji wygłoszono blisko siedemdziesiąt referatów w sześciu językach. Uczestnicy konferencji podczas dyskusji plenarnych oraz podczas poszczególnych paneli mieli możliwość wymiany poglądów oraz porównania rozwiązań prawnych w zakresie prawa własności obowiązujących w różnych państwach. Konkluzją konferencji był m.in. postulat dalszego kontynuowania badań przy uwzględnieniu udziału naukowców z możliwie dużej liczby państw.  

 

* Informacja przygotowana z uwzględnieniem (za zgodą) danych zawartych w komunikacie Uniwersytetu Rzeszowskiego

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych