close

18 października 2018

Dzień edukacji narodowej w Rzymie z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Na zaproszenie Ambasadora RP we Włoszech Konrada Głębockiego w siedzibie Ambasady RP Rzymie odbyło się spotkanie w gronie włoskiej Polonii w związku z przypadającą w 2018 roku 25 rocznicą związania się przez Polskę Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Wykład Ambasadora Konrada Głębockiego nawiązujący do wyżej wymienionej rocznicy został połączony z otwarciem tematycznej wystawy, której towarzyszyła broszura informacyjna MSZ pt. Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

Wydarzenie, zorganizowane  15 października  2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  było także okazją do wspólnego świętowania i podziękowania nauczycielom ze szkół polonijnych z całych Włoch za ogromny wkład włożony w promocję języka polskiego i kultury.  Nauczyciele przebywali w Rzymie w związku z udziałem w projekcie współfinansowanym i współorganizowanym przez Wydział Konsularny Ambasady „Język polski mniej obcy” oraz „V Seminarium - Dziecko dwujęzyczne problem czy skarb?”.

 

* Komunikat Ambasady RP w Rzymie

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych