close

CZYM SĄ RADY PROGRAMOWE

W ramach Forum w każdym z krajów funkcjonuje instytucja Rady Programowej. Rady są powoływane przez ministrów spraw zagranicznych jako ciała doradcze. Gromadzą przedstawicieli rozmaitych dziedzin życia publicznego, ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Osoby te na co dzień aktywnie działają na rzecz dobrych relacji między naszymi krajami. Wśród nich są również członkowie Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

 

Rady spotykają się wspólnie raz w roku na pograniczu polsko-czeskim.  Wypracowują stosowne rekomendacje dla ministrów spraw zagranicznych w zakresie działalności Forum, jego priorytetów na kolejne lata oraz innych kwestii istotnych z punktu widzenia relacji polsko-czeskich.

 

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ PO STRONIE POLSKIEJ

 

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ PO STRONIE CZESKIEJ

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych