close

 

FORUM POLSKO-CZESKIE NA RZECZ ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW,
POGŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY I DOBREGO SĄSIEDZTWA


Ogłaszane co roku przez Ministrów Spraw Zagranicznych niezależnie po stronie polskiej i czeskiej konkursy dotacyjne to praktyczny instrument realizacji celów Forum. Zgodnie z zapisami Memorandum z 2008 r. należy do nich inicjowanie, wspieranie oraz rozwijanie bilateralnych projektów w praktycznie wszelkich dziedzinach wspólnego zainteresowania.

 

Szczególny charakter konkursów polega na tym, że adresowane są one do niewielkich podmiotów, które dzięki współfinansowaniu przez MSZ mają możliwość zrealizowania niszowych projektów w bardzo szerokim zakresie tematycznym. Preferowane są projekty dające impuls do nawiązania i utrzymania trwałych relacji z partnerami czeskimi i oraz do kontynuacji podjętych działań w przyszłości.

 

Projekty muszą odnosić się do corocznie ustalanych priorytetów i być realizowane we współpracy z co najmniej jednym partnerem czeskim. Projekty mogą być przeprowadzane zarówno na terenie Polski jak i za granicą. Mogą one powielać corocznie te same schematy, pod warunkiem dywersyfikacji tematów, zaangażowanych uczestników lub grup docelowych. 

 

Od początku istnienia Forum z bezpośrednich dotacji konkursowych po stronie polskiej skorzystało ponad sześćdziesięciu beneficjentów. W rzeczywistości było to również wiele innych współzaangażowanych podmiotów. Projekty realizowano przede wszystkim w zakresie współpracy kulturalnej, edukacji młodzieży oraz opracowań historycznych.

 


WYNIKI KONKURSU PO STRONIE POLSKIEJ w 2018

 

WYNIKI KONKURSU PO STRONIE CZESKIEJ w 2018

 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2009-2017

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych