close

Dokumenty

 


PLAN DZIAŁANIA

 

Action Plan (wersja z marca 2017)

          Aneks do Planu Działania (projekty flagowe)

          Projekty flagowe (tabela)

 

Action Plan (wersja z 22 lutego 2013 r.) 


Action Plan  (wersja ze stycznia 2012 r.) 

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

 

Sprawozdanie dla Przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich z działalności Zespołu Roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce w 2017 r.

 

Sprawozdanie dla Przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich z działalności Zespołu Roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce w 2016 r.

 

Konkluzje Rady ws. wdrażania strategii makroregionalnych (25 kwietnia 2017 r.)

 

Sprawozdanie dla Przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich z działalności Zespołu roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) w Polsce w 2015 r.

 

Sprawozdanie dla Przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich z działalności Zespołu roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) w Polsce w 2014 r.

 

Roczne Sprawozdanie z prac Zespołu roboczego do spraw koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce
w 2013 r.

 

Roczne Sprawozdanie dla Przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich z działalności Zespołu roboczego do spraw koordynacji wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce w 2012 r.

 

Stanowisko Rządu RP w odniesieniu do Sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie zarządzania strategiami makroregionalnymi (COM (2014) 284), przyjęte przez Członków Komitetu do Spraw Europejskich w trybie obiegowym 17 lipca 2014 r. 

 

Sprawozdanie Komisji w sprawie zarządzania strategiami makroregionalnymi:

 

                      Wersja polska 

                      Wersja angielska 
 

Konkluzji Rady ws. wartości dodanej strategii makroregionalnych z 22.10.2013 r. 

 

Raport Komisji nt. wartości dodanej strategii makroregionalnych z 27.06.2013 r.

          

                     Wersja polska

                     Wersja angielska
 

Sprawozdanie KE dla PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące wartości dodanej strategii makroregionalnych COM (2013) 468 

 

Konkluzje Rady ws. zakończenia przeglądu SUE RMB (26.06.2012) 

 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (23.03.2012) 

 

Konkluzje Rady w sprawie przeglądu SUE RMB (15.11.2011) 


Raport Komisji w sprawie wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (22.06.2011) 

 

Position paper of the Baltic Sea States Subregional Co-operation (18.05.2011) 

 

Konkluzje Rady dotyczące powołania SUE RMB (29-30.10.2009) 

 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (10.06.2009 r.) 

 

Konkluzje Rady Europejskiej , wzywające KE do opracowania SUE RMB (14.12.2007 r.) 
 

 

 

ARCHIWUM


Stanowiska państw członkowskich UE wobec Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego:


Wstępne stanowisko Danii 


Wstępne stanowisko Estonii 


Wstępne stanowisko Finlandii 

 

Wstępne stanowisko Niemiec 

 

Wstępne stanowisko Litwy 
 

Wstępne stanowisko Łotwy 

 

Wstępne stanowisko Szwecji 

 

Spójność i konkurencyjność regionu Morza bałtyckiego. Wkład Rządu RP w prace nad Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Czerwiec 2008 

 

Spójność i konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego – od wizji do działań. Drugi wkład Rządu RP w prace nad Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Listopad 2008 

 

Synteza stanowiska Rządu RP ws. Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczącego Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Warszawa, lipiec 2009 r. 

 

Ministerial conference on Macro Regional Strategies, Stockholm, 17-18 September 2009, Polish contribution 
 

STANOWISKA INNYCH PODMIOTÓW


Contribution of the State of Mecklenburg-Vorpommern to the EU Strategy for the Baltic Sea Region 
 

Contribution of the Free and Hanseatic City of Hamburg to the EU Baltic Sea Strategy 


Baltic Metropolises Position Paper on the EU Strategy for the Baltic Sea Region 
 

Future Baltic Sea Strategy, Position of Warminsko-Mazurskie Voivodeship 

 

Stanowisko Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 

 

Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 

 

II stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 

 

Europe's Strategy for Baltic Sea Region, Baltic Strategy Working Group of the Baltic Europe Intergroup, European Parliament 

 

Position Paper of the Interregional Group Baltic Sea Region of the Committee of the Regions on the EU Strategy for the Baltic Sea Region 
 

ANALIZY


Raporty Szczytów Bałtyckiego Forum Rozwoju (BDF) 

 

State of the Region Reports (BDF) 

 

Creating a Coherent Framework for Baltic Sea Cooperation (SWP) 

 

Przegląd Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego – główne wyzwania (PISM) 

 

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w perspektywie Niemiec (OSW) 

 

Analysis of needs for financial instruments in the EU Strategy for the Baltic Sea Region 

 

ANALIZY - ARCHIWUM


Jakiej strategii potrzebuje region Morza Bałtyckiego? M. Kałużyńska 

 

Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego w świetle badań opinii publicznej. M. Pilecka 

 

Postulaty państw członkowskich wobec Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. M. Budzyńska 

 

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego – bezpieczeństwo energetyczne a wolny rynek i konkurencja. M. Pełka 

 

Rynek wewnętrzny w regionie Morza Bałtyckiego – wybrane aspekty prawne. J. Szczodrowski 

 

Zróżnicowanie systemów podatkowych państw członkowskich UE regionu Morza Bałtyckiego jako bariera ich integracji finansowej. H. Sroczyńska 

 

 

Redukcja obciążeń administracyjnych oraz inicjatywa „Lepsze prawo" jako czynniki zwiększające konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego. M. Kałużyńska 
 

Mobilność pracowników i usług w regionie Morza Bałtyckiego. J. Wiśniewski 

 

Edukacja i nauka jako czynniki wpływające na konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego. M. Budzyńska 

 

Jakie doświadczenia we współpracy w regionie Morza Śródziemnego mogą być przydatne w konstruowaniu Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego? A. Wójcik 

 

Chiny a region Morza Bałtyckiego – transport i wymiana handlowa. Z. Burska 

 

Formuła zarządzania Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego. P. Świeboda 

 

Informacja na temat współpracy gospodarczej państw regionu Morza Bałtyckiego. MG 

 

Uwarunkowania i kierunki rozwoju sektora przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE położonych w regionie Morza Bałtyckiego. Wnioski dla Polski 

 

Rozwój infrastruktury transportowej a Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego. T. Komornicki 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych