close

Rada i grupy robocze

 

 

 

Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) to najważniejsza organizacja współpracy międzyrządowej w regionie Morza Bałtyckiego. Powołana została w 1992 podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze. Odegrała istotną rolę w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie po zimnej wojnie. Członkami RPMB są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), a także Islandia, Norwegia i UE. Sekretariat RPMB znajduje się w Sztokholmie.

 

RPMB określa cele polityczne, plany działania, prowadzi tematyczne grupy współpracy ekspertów w wielu dziedzinach, wspiera realizację lokalnych projektów wielostronnych, stanowi forum wymiany dobrych praktyk. Roczny okres prac RPMB podsumowują organizowane naprzemiennie Sesje Ministerialne RPMB i Szczyty Bałtyckie Szefów Państw i Rządów (najwyższe forum w regionie).

 

W ramach RPMB funkcjonują m.in. następujące grupy:

 

  • Ekspercka Grupa ds. Polityki Morskiej
  • Ekspercka Grupa ds. Bezpieczeństwa Nuklearnego i Radiacyjnego
  • Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Handlu Ludźmi
  • Grupa Robocza ds. Współpracy na Rzecz Dzieci Zagrożonych (Children at Risk)
  • Grupa Robocza ds. Zrównoważonego Rozwoju - Baltic 2030
  • Bałtycka Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej
  • Bałtycka Grupa Monitorująca Współpracę w Obszarze Dziedzictwa (kulturowego i przyrodniczego)

 

Dowiedz się więcej o Radzie Państw Morza Bałtyckiego: www.cbss.org

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych