close

13 listopada 2013

Lista członków Bałtyckiego Zespołu Doradczego

BAŁTYCKI ZESPÓŁ DORADCZY PRZY MINISTRZE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Dr hab. Jacek Batóg, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prezes Bożena Cebulska,  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

Prof. dr hab. Hieronim Chojnacki, Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej

Prof. dr hab. Mirosława Czerny, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

Dr Bożena Drzewicka, Ateneum Szkoła Wyższa, Gdańsk

Pełnomocnik Dyrektora Paulina Florjanowicz , Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Dyrektor Marcin Fronia,  Fundacja Norden Centrum

Justyna Gotkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich

Prof. dr hab. Marek Grzybowski, Katedra Ekonomii i Zarządzania Akademia Morska Gdynia, Bałtyckie Obserwatorium Gospodarcze

Prof. dr hab. Jan Horbowy,  Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Zakład Zasobów Rybackich

Dr Tamara Jadczyszyn,  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Prof. dr hab. Adam Latała, Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii

Łukasz Leśniewski,  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Kevin Kiraga, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Dyrektor Jerzy Litwin, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Dyrektor Rafał Machowiak, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

Dyrektor Sebastian Magier, Stały Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu Bałtyk

Dr Monika Michaliszyn, Kierownik Pracowni Polsko- Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Uniwersytetu Warszawskiego

Mgr inż. Ryszard Marcińczak, Prezes Zarządu Zespołu Usług Technicznych RS Not, Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej, Przewodniczący GKR Not w Warszawie

Dr Kazimierz Musiał, Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej

Dyrektor Zdzisław Olszewski, Euroregion  Bałtyk

Prezes Bogdan Ołdakowski, Actia Forum Sp. z o.o., członek Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Sekretarz Generalny Organizacji Portów Bałtyckich

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Dr hab. inż. Stefan Pietrzak, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwie

Lidia Puka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Kmdr ppor. SG Bartosz Rutkiewicz, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Dyrektor Henryk Skórnicki, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu

Dr Tomasz Studzieniecki,  Akademia Morska w Gdyni

Dr inż. kpt. ż.w.  Wojciech Ślączka, Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Nawigacji Morskiej

Dr hab. Witold Toczyski, Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych Ośrodka Współpracy Regionalnej UG

Dr Wiesław Topolski, komandor rezerwy, Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP

Dyrektor Lawrence Ugwu, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Prof. dr hab. Jacek Zaucha, Instytut Morski w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Katedra Makroekonomii

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, Politechnika Gdańska, Węzeł Innowacyjnych Technologii

Dyrektor Paweł Żaboklicki, Związek Miast Bałtyckich.

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych