close

10 stycznia 2017

Publikacja About Polska

Publikacja About Polska promuje Polskę kreatywną, innowacyjną i dynamiczną. Czytelnik ma szanse poznać największe dokonania Polski i Polaków, ale także dowie się o Polsce mniej znanej, o wspaniałych miejscach, które trzeba zobaczyć. Publikacja przedstawia nie tylko nowoczesność, ale także zaznajamia czytelnika z polskimi tradycjami i obyczajami. Publikacja jest rozszerzoną wersją About Polska, której pierwsza edycja powstała z okazji polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

 

 

 

Wersja angielska

 

 

 

Wersja niemiecka

 

 

 

Wersja francuska

 

 

 

Wersja hiszpańska

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych