close

Zalecenia

 

1. Zaleca się członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członkom ich rodzin, aby  zawsze posiadali przy sobie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych legitymacje. Legitymacje te określają status ich posiadaczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tylko ich okazanie władzom porządkowym skutkować będzie właściwym potraktowaniem danej osoby.
 

2. Należy podkreślić, że samo okazanie paszportu dyplomatycznego lub służbowego, który służy jako dokument tożsamości w państwie wysyłającym i podróży poza jego granicami, nie jest wystarczającym dowodem na potwierdzenie statusu jego posiadacza dla władz w Polsce.


3. Członkowie misji dyplomatycznych powinni, kierując pojazdami przestrzegać polskich przepisów o ruchu drogowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym w zakresie parkowania w strefie płatnego parkowania oraz na dostosowanie szybkości prowadzonego pojazdu do obowiązujących limitów.


Protokół Dyplomatyczny MSZ pragnie służyć skuteczną pomocą wszystkim członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych w Polsce, tak aby pełnienie funkcji odbywało się w jak najlepszych warunkach sprzyjających realizacji celów współpracy międzynarodowej. Równocześnie Protokół Dyplomatyczny uprzejmie prosi, aby przedstawiciele dyplomatyczni akredytowani w Polsce nie zapominali, iż zgodnie z artykułem 41 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych – bez uszczerbku dla przyznanych przywilejów i immunitetów, obowiązkiem wszystkich osób z nich korzystających jest przestrzeganie przepisów państwa przyjmującego.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych