close

Uroczystości i przyjęcia

1. Uroczystości dla uczczenia świąt narodowych

2. Przyjęcie noworoczne

 

1. Uroczystości dla uczczenia świąt narodowych


Na zaproszenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej korpus dyplomatyczny uczestniczy w obchodach świąt narodowych. Na uroczystości z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja (dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku) zapraszani są szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych akredytowani w Polsce. W związku z obchodzonym świętem zwyczajowo przekazuje się depesze i listy gratulacyjne.

Zaproszenie na uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada (dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku) kierowane jest natomiast do szefów przedstawicielstw dyplomatycznych z siedzibą w Warszawie.

Oficjalne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i obejmują:

 

  • podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu narodowego oraz oddanie salw artyleryjskich;

  • uroczystą odprawę wart,

  • wystąpienie prezydenta RP,

  • złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza,

  • defiladę pododdziałów Wojska Polskiego,


Przyjęte jest, że dziekan korpusu dyplomatycznego w towarzystwie dyrektora Protokołu Dyplomatycznego składa jeden wieniec w imieniu całego korpusu.
 

2. Przyjęcie noworoczne


W styczniu każdego roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z małżonką wydaje przyjęcie noworoczne dla szefów przedstawicielstw dyplomatycznych akredytowanych w Polsce i ich współmałżonków. Przyjęcie odbywa się w Pałacu Prezydenckim z udziałem prezesa Rady Ministrów oraz ministra spraw zagranicznych.

Przyjęty jest następujący scenariusz:

  • prezentacja szefów przedstawicielstw dyplomatycznych zgodnie z precedencją,

  • wystąpienie dziekana korpusu dyplomatycznego,

  • wystąpienie prezydenta RP,

  • lampka szampana,

  • przyjęcia bufetowe.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych