close

Lista korpusu dyplomatycznego

 

Protokół Dyplomatyczny prowadzi ewidencję personelu obcych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a także innych osób korzystających z przywilejów oraz immunitetów dyplomatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej w wersji elektronicznej dostępnej pod adresem internetowym: www.msz.gov.pl.

 

Lista jest na bieżąco uaktualniana na podstawie danych przekazywanych Protokołowi Dyplomatycznemu przez misje dyplomatyczne, które notyfikują zmiany w składzie personelu dyplomatycznego i konsularnego, promocjach i awansach jego członków.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych