close

Ambasadorowie

Agrément, przyjazd i wyjazd ambasadora rozpoczynającego lub kończącego misję w Polsce

1. Agrément

 

2. Zasady korzystania z saloniku VIP

3. Zasady dotyczące urzędowania w Polsce nowomianowanych ambasadorów przed złożeniem listów uwierzytelniających

4. Wizyty przed złożeniem listów uwierzytelniających

5. Ceremoniał składania listów uwierzytelniających przez ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

6. Ceremoniał składania wieńca przez ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego na Grobie Nieznanego Żołnierza.

7. Wizyty protokolarne

 

1. Agrément 

      Uzyskanie agrément dla nowego szefa misji państwa wysyłającego w Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się zgodnie z postanowieniami artykułów 4, 5 i 6 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych oraz stosownie do zwyczajów międzynarodowych.

Z wnioskiem o udzielenie agrément kraj wysyłający zwykle zwraca się notą dyplomatyczną bezpośrednio do Protokołu Dyplomatycznego MSZ RP lub za pośrednictwem właściwej terytorialnie Ambasady RP za granicą. Do noty powinien być załączony życiorys kandydata zawierający: datę i miejsce urodzenia, posiadane obywatelstwa, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, stan rodzinny. Procedura udzielenia agrément nowemu szefowi misji dyplomatycznej trwa około 6 tygodni.

 

2. Zasady korzystania z saloniku VIP

    

Ambasadorom rozpoczynającym lub kończącym misję w Polsce oraz osobom towarzyszącym przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z pomieszczeń recepcyjnych saloniku VIP Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
w formacie 1+2 (Ambasador i 2 osoby towarzyszące w podróży).

Pozostałe osoby towarzyszące, jak również osoby witające/żegnające Ambasadora mogą korzystać z saloniku VIP odpłatnie. Wysokość opłat Misje Dyplomatyczne powinny każdorazowo potwierdzać przed dokonaniem rezerwacji w Saloniku VIP.

Przedstawiciele Protokołu Dyplomatycznego nie są obecni podczas przylotu i wylotu Ambasadora rozpoczynającego lub kończącego misję dyplomatyczną.

Ambasador jest witany przez Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego podczas wizyty protokolarnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zorganizowanej w najkrótszym możliwym terminie po przylocie.

W przypadku przyjazdu i wyjazdu Ambasadora samochodem, na prośbę ambasady, zapewnia się odprawę kurtuazyjną na drogowym przejściu granicznym.

 

 

3. Zasady dotyczące urzędowania w Polsce nowomianowanych ambasadorów przed złożeniem listów uwierzytelniających

        Zakłada się, że do czasu złożenia listów uwierzytelniających nowomianowani ambasadorowie, zgodnie z powszechnie przyjętym zwyczajem, nie odbywają żadnych oficjalnych spotkań z przedstawicielami najwyższych władz RP, ani też z kierownikami centralnych urzędów i instytucji państwowych. 

        Biorąc udział w jakichkolwiek innych spotkaniach, w tym w spotkaniach z przedstawicielami środków masowego przekazu, nie występują oficjalnie w charakterze ambasadora państwa wysyłającego. Nie organizują ponadto żadnych spotkań i imprez oraz nie wydają żadnych przyjęć o charakterze publicznym.


4. Wizyty przed złożeniem listów uwierzytelniających

        Protokół Dyplomatyczny, we współpracy z właściwymi  władzami cywilnymi i wojskowymi, organizuje ceremonię wręczenia listów uwierzytelniających  przez nowomianowanego ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz  ceremonię złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza.

        W ustalonych wcześniej terminach ambasador składa wizyty u dyrektora Protokołu Dyplomatycznego oraz u podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, któremu wręcza kopie listów uwierzytelniających i odwołujących.

        Wszelkie terminy i szczegóły wizyt protokolarnych, audiencji u prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ceremonii w Pałacu prezydenckim i przy Grobie Nieznanego Żołnierza ustalane są przez ambasadę z zespołem do spraw protokolarnych Protokołu Dyplomatycznego.

 

5. Ceremoniał składania listów uwierzytelniających przez ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

       

W dniu audiencji, przed wyznaczoną godziną, przedstawiciel Protokołu Dyplomatycznego udaje się do Ambasady lub rezydencji, aby towarzyszyć Ambasadorowi w przejeździe na audiencję. Jednocześnie przybywają do  Ambasady/rezydencji dwa samochody – jeden z funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu, który towarzyszy Ambasadorowi podczas przejazdu (na samochodzie z prawej strony proporczyk koloru biało-czerwonego). Drugi samochód jest udostępniony przez Kancelarię Prezydenta w celu przewiezienia członków personelu dyplomatycznego Ambasady, mających uczestniczyć w ceremonii.

Ambasadorowi może towarzyszyć współmałżonek, dorosłe dzieci oraz personel dyplomatyczny (w sumie 6 osób towarzyszących). Jeśli Ambasadorowi towarzyszą więcej niż trzy osoby, Ambasada dołącza do kolumny swój samochód.

Ambasador przekazuje oryginały listów uwierzytelniających przedstawicielowi Protokołu Dyplomatycznego.

 

O wyznaczonej godzinie Ambasador w towarzystwie przedstawiciela Protokołu Dyplomatycznego i członków personelu dyplomatycznego Ambasady przybywa do Belwederu, gdzie na dziedzińcu ustawiona jest Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Samochód zatrzymuje się na dziedzińcu Belwederu.

Ambasadora wita Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ.

 

Ambasador i Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego stają na wprost Belwederu. Za nimi w niewielkiej odległości ustawiają się: przedstawiciel Protokołu Dyplomatycznego, współmałżonek Ambasadora oraz dyplomaci według precedencji. Kompania Reprezentacyjna WP prezentuje broń, orkiestra wykonuje hymn narodowy państwa reprezentowanego przez Ambasadora.

 

Po wysłuchaniu hymnu Ambasador udaje się przy dźwiękach marsza generalskiego, w towarzystwie Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego, ku sztandarowi Kompanii Reprezentacyjnej. Członkowie personelu dyplomatycznego Ambasady i przedstawiciel PD pozostają na miejscu.

 

Dowódca Kompanii Reprezentacyjnej wychodzi naprzeciw i składa raport Ambasadorowi, po czym Ambasador, w towarzystwie Dyrektora PD i Dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej, udaje się przed poczet sztandarowy Kompanii i skłonem głowy oddaje cześć sztandarowi.

 

Następnie Ambasador dokonuje przeglądu Kompanii Reprezentacyjnej i przechodzi przed jej frontem, dochodząc do końca szeregu, po czym powraca przed środek Kompanii, zatrzymuje się, stając frontem do Kompanii. Orkiestra przerywa grę. Ambasador pozdrawia Kompanię słowami: „Czołem żołnierze” (w języku polskim lub własnym). Żołnierze odpowiadają chórem: „Czołem panie Ambasadorze”. Ambasador skłonem głowy dziękuje Dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej.

 

Ambasador wraz z Dyrektorem PD kieruje się ku wejściu do gmachu Belwederu. Dołączają do nich przedstawiciel PD i członkowie personelu dyplomatycznego Ambasady.

 

Przed wejściem warta oficerska salutuje.

 

W Sieni Wielkiej Ambasadora wita Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Przedstawiciel PD zwraca listy Ambasadorowi. Dyrektor wprowadza Ambasadora wraz z osobami towarzyszącymi do Sali Malinowej.

 

Fotograf wykonuje zdjęcie Ambasadora na tle jego flagi narodowej.

 

Ambasador staje na środku Sali Malinowej, a po jego lewej stronie Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego.

 

Do Sali Malinowej wchodzą Podsekretarze Stanu w Kancelarii Prezydenta i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także Dyrektorzy uczestniczący w ceremonii. Zajmują oni miejsca na prawo od flag. Do Sali Malinowej przybywa Prezydent i staje naprzeciw Ambasadora.

 

Ambasador wita Prezydenta ukłonem. Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego przedstawia go Prezydentowi wg następującej formuły:

„Jego/Jej Ekscelencja Pan/Pani imię/imiona i nazwisko/nazwiska, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny oficjalna nazwa państwa.”

 

Ambasador zbliża się do Prezydenta i wręcza mu Listy Uwierzytelniające oraz Listy Odwołujące poprzednika (nie przewiduje się wygłaszania przemówień). Prezydent przyjmuje listy i wita się z Ambasadorem.

 

Prezydent przedstawia Ambasadorowi Podsekretarzy Stanu z Kancelarii Prezydenta oraz przedstawicieli Kierownictwa MSZ. Ambasador przedstawia Prezydentowi współmałżonka i członków personelu  dyplomatycznego Ambasady.  Prezydent zaprasza Ambasadora na audiencję prywatną. W audiencji uczestniczy Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta i Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W tym czasie Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych KPRP, Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego, dyrektor właściwego departamentu terytorialnego MSZ oraz dyplomaci towarzyszący Ambasadorowi przechodzą do Jadalni.

 

Po audiencji prywatnej Ambasador, w towarzystwie Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych powracają do Sali Malinowej, a następnie żegnają się w Sieni Wielkiej.

 

Ambasador, w towarzystwie Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego, opuszcza Belweder i zatrzymuje  się na schodach. Członkowie personelu dyplomatycznego Ambasady i przedstawiciel PD ustawiają się za nimi.

 

Orkiestra wykonuje polski hymn narodowy. Po odegraniu następuje odjazd. Na samochodzie, którym wraca Ambasador w towarzystwie przedstawiciela Protokołu Dyplomatycznego umieszczony jest proporzec państwa Ambasadora.

 

Przedstawiciel Protokołu Dyplomatycznego towarzyszy Ambasadorowi w przejeździe na plac Piłsudskiego na Grób Nieznanego Żołnierza.

 

Strój przyjęty w czasie audiencji:

 

Męski – ciemny garnitur, strój narodowy lub uniform dyplomatyczny

 

Damski – krótka suknia, kostium lub garsonka, strój narodowy.

Kapelusz i rękawiczki – fakultatywnie.

 

SKŁADANIE LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH - SCHEMAT CEREMONII NA DZIEDZIŃCU BELWEDERU

SKŁADANIE LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH - SCHEMAT CEREMONII W BELWEDERZE

 

6. Ceremoniał składania wieńca przez ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego na Grobie Nieznanego Żołnierza

       

Przybywającego Ambasadora i towarzyszące mu osoby wita zastępca Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego, komendant Garnizonu i szef Oddziału Protokołu Ministerstwa Obrony Narodowej lub ich zastępcy. Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego wraz z orkiestrą ustawiona jest po prawej stronie przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

 

Ambasador oraz wyżej wymienieni przedstawiciele władz polskich zajmują miejsca za wieńcem. Osoby towarzyszące Ambasadorowi ustawiają się przy Księdze Pamiątkowej. Dwaj żołnierze ujmują wieniec.

 

Przy dźwiękach werbli Ambasador w asyście  zastępcy Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego, komendanta Garnizonu i szefa Oddziału Protokołu Ministerstwa Obrony Narodowej rusza w kierunku Grobu Nieznanego Żołnierza i zatrzymuje się przed Grobem. Żołnierze składają wieniec na płycie Grobu. Ambasador podchodzi do wieńca, poprawia szarfy, skinieniem głowy oraz chwilą ciszy oddaje hołd, a następnie wraca do szeregu.

 

Komendant Garnizonu prosi Ambasadora o wpisanie się do Księgi Pamiątkowej.

Następuje zwiedzanie Grobu Nieznanego Żołnierza, w którym uczestniczą także osoby towarzyszące Ambasadorowi.

Ambasador wraz z osobami towarzyszącymi idzie w kierunku miejsca skąd, po pożegnaniu się z przedstawicielami władz polskich, nastąpi jego odjazd.
 

SCHEMAT CEREMONII ZŁOŻENIA WIEŃCA NA GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA
 

7. Wizyty protokolarne

        Po wręczeniu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej listów uwierzytelniających ambasador może wystąpić o zorganizowanie wizyt:

- u prezesa Rady Ministrów RP,
- u marszałka Sejmu RP,
- u marszałka Senatu RP,
- u ministra spraw zagranicznych,
- u ministra obrony narodowej,

        Wizyty u powyższych osobistości organizowane są zawsze ze pośrednictwem Zespołu ds. Protokolarnych Protokołu Dyplomatycznego. Wizyty u sekretarza stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektorów departamentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych organizowane są przez ambasady bezpośrednio z poszczególnymi sekretariatami. Dotyczy to również pozostałych resortów oraz władz cywilnych i wojskowych w Polsce.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych