close

 

ZASADY NABORU NA STANOWISKA W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

 

Nabory na wolne stanowiska w MSZ, w tym również na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, organizowane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ustawy „każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny”.

 

 

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem sytuacji naboru na wybrane stanowiska, przeprowadzonego za zgodą Szefa Służby Cywilnej, o której mowa w art. 5),
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

****

Szczegółowe informacje na temat procesu naboru na stanowiska w MSZ oraz w placówkach zagranicznych można uzyskać przesyłając zapytanie do Wydziału Naboru Biura Spraw Osobowych e-mailem na adres rekrutacja@msz.gov.pl.

 

Więcej informacji na temat pracy w służbie cywilnej można znaleźć na stronach Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

 

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


 

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych