close

Biuro Spraw Osobowych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
(0 22) 523 92 31
(0 22) 523 97 63

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych