close

Praktyki, wolontariat i staż

 

PRAKTYKI, WOLONTARIAT I STAŻ Z URZĘDU PRACY

 

Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w dyplomacji oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki, wolontariatu lub stażu organizowanych w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej RP.

Rekrutacja odbywa się w każdym miesiącu, w ciągu całego roku kalendarzowego.

Aplikacje osób, które nie zostaną zakwalifikowanie na praktyki/wolontariat/staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych będę przechowane przez okres 3 miesięcy po upływie zdeklarowanego terminu planowanej praktyki, później zostaną komisyjnie zniszczone.             

                                                                             

·         PRAKTYKI 

·         WOLONTARIAT

·         STAŻ I ZASADY ZGŁOSZENIA

·         ZASADY ZGŁOSZENIA NA PRAKTYKI I WOLONTARIAT

 

Szczegóły organizacji praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP są zawarte w Zarządzeniu nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 30 maja 2011 r.  w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

 

Informacja dotyczycąca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją na praktyki, staż, wolontariat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych