close

Zgodnie z art. 149 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy.


Minister Spraw Zagranicznych jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych będące jednostką budżetową.


Ministerstwo jest urzędem administracji rządowej utworzonym na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 2017 r.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych działa na podstawie zarządzenia nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych  zmienionego zarządzeniem nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., zarządzeniem nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. oraz zarządzeniem nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

 

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

 

Zarządzenie nr 48 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

 

Zarządzenie nr 14 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

 

Zarządzenie nr 37 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

 

Zarządzenie nr 42 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 listopada 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

 

Zobacz wcześniejsze zarządzenia w sprawie zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

 

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych