close

Plan działalności Ministra Spraw Zagranicznych

 

Tutaj znajdziesz plany działalności Ministra Spraw Zagranicznych dla działów administracji rządowej: sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej oraz sprawozdania z wykonania planów.

 

 

Dokument w formacie Portable Document FormatSprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2011 dla działów administracji rządowej: sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (4 MB)
Dokument w formacie Portable Document FormatPlan działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2012 dla działów administracji rządowej: sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (654 KB)
Dokument w formacie Portable Document FormatPlan działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2013 (5 MB)
Dokument w formacie Portable Document FormatSprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2012 (931 KB)
Dokument w formacie Portable Document FormatPlan działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2014 (5 MB)
Dokument w formacie Portable Document FormatSprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2013 (4 MB)
Dokument w formacie Portable Document FormatPlan działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2015 dla działów administracji rządowej: sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (3 MB)
Dokument w formacie Portable Document FormatSprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2014 (16 MB)
Dokument w formacie Portable Document FormatPlan działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2016 dla działów administracji rządowej: sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (2 MB)
Dokument w formacie Portable Document FormatSprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2015 (5 MB)
Dokument w formacie Portable Document FormatPlan działalności Ministra Spraw Zagranicznych na 2017 r. (3 MB)
Dokument w formacie Portable Document FormatSprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Spraw Zagranicznych za rok 2016 (647 KB)
Dokument w formacie Portable Document FormatPlan działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2011 dla działów administracji rządowej: sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (129 KB)
Dokument w formacie Portable Document FormatPlan działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2018 (355 KB)
Dokument w formacie Portable Document FormatSprawozdanie z planu działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2017 (8 MB)
Dokument w formacie Portable Document FormatPlan działalności Ministra Spraw Zagranicznych na 2019 r. (250 KB)

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych