close

Budżet MSZ

Wg ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U.  z 2018 r. poz. 291) limit wydatków części 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na 2018 r. wynosi 22.699 tys. zł, a limit wydatków w części 45 - Sprawy zagraniczne na 2018 r. wynosi 2.035.677 tys. zł.

 

Utworzone zostały rezerwy celowe nadzorowane przez Ministra Spraw Zagranicznych:

 

1.         Poz. 31 „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 20.000 tys. zł na TV Biełsat” – 137.000 tys. zł.

2.         Poz. 87 „Przeprowadzenie prac przygotowawczych i projektowych we wstępnej fazie realizacji inwestycji budowy Ambasady RP w Berlinie wraz z funkcją poszerzonej obsługi polskich podmiotów gospodarczych” – 21.000 tys. zł.

 

 

Sprawozdanie z wykonania Ustawy budżetowej na 2010 rok.

 

Sprawozdanie z wykonania Ustawy budżetowej na 2011 rok.

 

Sprawozdanie z wykonania Ustawy budżetowej na 2012 rok.

 

Sprawozdanie z wykonania Ustawy budżetowej na 2013 rok

 

Sprawozdanie z wykonania Ustawy budżetowej na 2014 rok

 

Sprawozdanie z wykonania Ustawy budżetowej na 2015 rok

 

Sprawozdanie z wykonania Ustawy budżetowej na 2016 rok

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych