close

Audyt wewnętrzny

 

 

Komitet Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wspólny dla działów administracji rządowej - sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - kierowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych został powołany Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2010 r.

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych