close

Wyniki konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych obronioną w 2011 roku

W dniu 15 czerwca 2012 r. o godz. 12:00, Minister Spraw Zagranicznych Pan Radosław Sikorski wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu Ministra SZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, obronioną w 2011 roku.

 

Komitet Nagrody w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych za 2011 r., pod przewodnictwem Pana Dyrektora Dariusza Wiśniewskiego, postanowił:

 


I. Nie przyznawać I nagrody.

 

II. Przyznać dwie równorzędne II nagrody, w wysokości 7495,36 zł brutto każda,

 

Panu Pawłowi SOBIKOWI, za pracę magisterską pt. „Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie partyjnym Republiki Litewskiej (2008-2009)", napisaną w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem Prof. dr. hab. Zdzisława Juliana Winnickiego;

 

oraz

 

Pani Martynie WOLIŃSKIEJ, za pracę magisterską pt. „Gazociąg Północny w świetle prawa unijnego i prawa międzynarodowego", napisaną w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, pod kierunkiem Prof. dr. hab. Jana Barcza.

 

III. Przyznać trzy równorzędne III nagrody w wysokości 3747,68 zł brutto każda,

 

- Pani Magdalenie NAWROT, za pracę magisterską pt. „Wpływ wejścia Polski do strefy euro na sektor przedsiębiorstw", napisaną w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem Prof. dr hab. Katarzyny Żukrowskiej;

 

oraz

 

- Pani Ewelinie SZCZYGIEŁ, za pracę magisterską pt. „Związek Polaków na Białorusi w warunkach konfliktu wewnętrznego i politycznego w latach 2005-2010", napisaną w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem Prof. dr. hab. Zdzisława Juliana Winnickiego;

 

oraz

 

- Pani Barbarze SZYMAŃSKIEJ, za pracę magisterską pt. „Podstawy prawne badania katastrofy smoleńskiej", napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierunkiem Prof. dr. hab. Piotra Daranowskiego.

 

IV. Przyznać dwa wyróżnienia w formie upominków książkowych:

 

- Pani Sandrze STELMASIK, za pracę magisterską pt. „Kultura polska i japońska - wzajemne inspiracje, fascynacje i współpraca", napisaną na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem Prof. dr hab. Małgorzaty Pietrasik;

 

oraz

 

- Pani Natalii ZAJĄC, za pracę magisterską pt. „Żegluga po Cieśnienie Piławskiej w świetle prawa międzynarodowego", napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Kwietnia;
 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych