close

W dniu 13 czerwca 2011 r. o godz. 15:00, Minister Spraw Zagranicznych Pan Radosław Sikorski wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu Ministra SZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, obronioną w 2010 roku.
 
Komitet Nagrody w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych za 2010 r., pod przewodnictwem Pana Dyrektora Dariusza Wiśniewskiego, postanowił:


I. Przyznać I nagrodę w wysokości 3747,68 zł. brutto, oraz staż w wybranej komórce organizacyjnej MSZ lub placówce zagranicznej.
 

Panu Michałowi ŻÓŁTOWSKIEMU, za pracę magisterską pt. „Problem Sprawiedliwości naprawczej w stosunkach międzynarodowych: przypadek Biblioteki Pruskiej w Polsce", napisaną na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Szawarskiego;

 

II. Przyznać II nagrodę w wysokości 2810,76 zł. brutto,

 

Panu Przemysławowi PIETRASZKOWI, za pracę magisterską pt. „Polityka Unii Europejskiej wobec rynku gazu ziemnego", napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Parzymiesa;

 

III. Przyznać cztery równorzędne III nagrody w wysokości 1873,84 zł. brutto - każda,

 

- Panu Hubertowi DUDKIEWICZOWI, za pracę magisterską pt. „Prawnomiędzynarodowy aspekt problemu państwa upadłego", napisaną w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem dr hab. Roberta Kłosowicza;

 

- Panu Antoniemu MALINOWSKIEMU, za pracę magisterską pt. „Ewolucja Strategii wizerunkowej podmiotów międzynarodowych", napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem dr Agnieszki Bógdał-Brzezińskiej;

 

- Pani Dorocie IZDEBSKIEJ, za pracę magisterską pt. „Polska pomoc zagraniczna dla Afryki kontynentalnej po 1989 roku", napisaną na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Popławskiego;

 

- Pani Jolancie WASILUK, za pracę magisterską pt. "Rola prywatnych przedsiębiorstw wojskowych we współczesnym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego", napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Zięby;

 


IV. przyznać pięć wyróżnień w formie upominków książkowych:

 

- Panu Michałowi PAWŁOWSKIEMU, za pracę magisterską pt. „Międzynarodowe standardy ścigania handlu ludźmi i ochrony jego ofiar", napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Piotra Kładocznego;

 

- Pani Marcie STRZESZE, za pracę magisterską pt. „Partnerstwo Wschodnie jako program Europejskiej Polityki Sąsiedztwa", napisaną w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Józefa Węca;

 

- Panu Bartoszowi SZMITOWI, za pracę magisterską pt. „Proces kreowania wizerunku Polski - analiza sytuacji i wytyczne dla dalszego rozwoju", napisaną na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. UEP dr hab. Ireneusza Rutkowskiego;

 

- Panu Maciejowi TUMULCOWI, za pracę magisterską pt. „Historia stosunków polsko-indyjskich XVI-XXI wieku", napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Haliżaka;

 

- Panu Kamilowi MAGIEROWI, za pracę magisterską pt. „System ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej", napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Zięby;

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych