close

25 czerwca 2010 r. Sekretarz Stanu w MSZ Jan Borkowski, w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu Ministra SZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, obronioną w 2009 roku.

 

Komitet Nagrody pod przewodnictwem Pana Dariusza Wiśniewskiego postanowił:

 

1. nie przyznawać pierwszej nagrody z uwagi na brak jednoznacznie wyróżniającej się pracy z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych; 

 

2. przyznać dwie równorzędne II nagrody w wysokości 2.810,76 – zł brutto każda

- Panu Piotrowi GRACZYKOWI, za pracę magisterską pt. Strategiczne znaczenie Arktyki w perspektywie interesów państw regionu, napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Bolesława Balcerowicza;

- Panu Tomaszowi TOKARSKIEMU, za pracę magisterską pt. Kształtowanie nowej roli międzynarodowej Rosji wobec tworzącego się systemu międzynarodowego, napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Agnieszki Bógdał-Brzezińskiej;

 

3. przyznać pięć równorzędnych III nagród w wysokości 1.873,84 - zł brutto każda

- Panu Piotrowi KROWICKIEMU, za pracę magisterską pt. Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego wizerunku kraju. Casus Polski, napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Katarzyny Kołodziejczyk;

- Pani Natalii ŁUKASZEWICZ, za pracę magisterską pt. Zwrot dzieł sztuki
w świetle prawa międzynarodowego na przykładzie skargi Franza Heuera, napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Sandorskiego;

- Panu Michałowi MIELNIKOWOWI, za pracę magisterską pt. Dostępność infrastruktury przesyłowej niezbędnej dla zaspokojenia długoterminowego popytu na gaz w Unii Europejskiej, napisaną na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem dr hab. Edwarda Molendowskiego;

- Panu Cezaremu REDZIKOWI, za pracę magisterską pt. Wojna ze światowym terroryzmem jako produkt medialno-marketingowy, napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Andrzeja Świąteckiego;

- Panu Michałowi WĘGLARZOWI, za pracę magisterską pt. Rada Praw Człowieka ONZ, napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr hab. Kazimierza Lankosza;

 

4. przyznać dwa wyróżnienia w formie upominków książkowych:

- Pani Aleksandrze PUCHCIE, za pracę magisterską pt. Rola internetu w kształtowaniu wizerunku podmiotów międzynarodowych, napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Agnieszki Bógdał-Brzezińskiej;

- Panu Mateuszowi SMOLADZE, za pracę magisterską pt. Oficjalna Pomoc Rozwojowa jako narzędzie osiągania Milenijnych Celów Rozwoju, napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Symonidesa.

 


 

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych przeprowadzany jest corocznie od grudnia 1989 roku i został ustanowiony w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszej pracy magisterskiej z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Celem konkursu był i pozostaje zamiar zwrócenia uwagi młodych studiujących ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych