close

Laureaci konkursu Ministra SZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, obronioną w 2008 roku

W dniu 29 czerwca 2009 r. o godz. 15.30, Minister Spraw Zagranicznych Pan Radosław Sikorski wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu Ministra SZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, obronioną w 2008 roku.

Komitet Nagrody w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych za 2008 r., pod przewodnictwem Pana Cezarego Króla, postanowił:

 

 

 1. Przyznać I nagrodę w wysokości 9.000,- zł brutto;

  Panu Pawłowi SOKALA za pracę magisterską pt. Wizja, polityka i siła w służbie wielkiej strategii Chin, napisaną na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Rowińskiego;
 2. Przyznać II nagrodę

  Panu Piotrowi TRZASKOWSKIEMU za pracę magisterską pt. Gruzińska „rewolucja róż”. Zachód i idea Zachodu a przemiany polityczne w Gruzji, napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Wiesława Lizaka – w wysokości 6.000,- zł brutto;
 3. Przyznać dwie równorzędne III nagrody w wysokości 5.500,- zł brutto każda

  - Pani Joannie WINIARSKIEJ za pracę magisterską pt. Trójkąt Weimarski w polityce europejskiej, napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszka Gołembskiego;

  - Panu Karolowi KUMALSKIEMU za pracę magisterską pt. Państwo w środowisku cyberprzestrzeni, napisaną na Wydziale Politologii pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Pietrasia;
 4. Przyznać cztery wyróżnienia w wysokości 4.000,- zł brutto każde:

  - Pani Marlenie DRYGIEL za pracę magisterską pt. Międzynarodowe role V Republiki Francuskiej w transatlantyckim systemie bezpieczeństwa po zimnej wojnie, napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof.dr hab. Ryszarda Zięby;

  - Pani Magdalenie KABACIŃSKIEJ za pracę magisterską pt. Polityczne i prawno-instytucjonalne aspekty integracji Turcji z Unią Europejską, napisaną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Sebastiana Wojciechowskiego;

  - Panu Markowi MAZURKIEWICZOWI za pracę magisterską pt. Wygnani ze swoich ojczyzn – przesiedlenia Polaków i Niemców po II wojnie światowej oraz ich współczesne implikacje, napisaną na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Kisielewicz;

  - Pani Marzenie OŁTARZEWSKIEJ za pracę magisterską pt. Przemoc seksualna wobec kobiet w konflikcie zbrojnym, napisaną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Kuźniara.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych