close

Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka – Piotr Wawrzyk

Piotr Wawrzyk urodził się 1967 r. Adiunkt w Instytucie Europeistyki WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik negocjacji akcesyjnych Polski do UE (1998 – 1999), ekspert Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP (2005-2009). Członek redakcji czasopism Przegląd Europejski, recenzent w Monitorze Prawa celnego i podatkowego. Ekspert Programu Euranet.

 

Specjalizuje się w problematyce: współpracy międzynarodowej i UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego i europejskiego prawa cywilnego i rodzinnego, systemów prawnych państw europejskich.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych