close

Kierownictwo MSZ

Ministerstwem Spraw Zagranicznych kieruje Minister Spraw Zagranicznych przy pomocy sekretarzy, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego służby zagranicznej.

 

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych działają sekretarze i podsekretarze stanu, którzy zgodnie z ustalonym zakresem czynności wyznaczają komórkom organizacyjnym i placówkom zagranicznym szczegółowe zadania merytoryczne.

 

Wszystkie zadania sekretarzy i podsekretarzy stanu są zawarte w Decyzji Ministra Spraw zagranicznych w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz zakresu zastępowania Ministra Spraw Zagranicznych przez sekretarzy stanu.

 

Zadania dyrektora generalnego służby zagranicznej określa w szczególności ustawa o służbie zagranicznej oraz ustawa o służbie cywilnej.

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych