close

Księgozbiór Biblioteki MSZ uzupełniany jest systematycznie o polskie i zagraniczne nowości książkowe dotyczące międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych.

 

sierpniu 2018 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

EUROPA

 

Chwała Północy: Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej 1598-1648, Henryk Litwin, PIW, 2018, sygn. 11673z

 

Dalej jest noc – losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1., Barbara Engelking (red.), Jan Grabowski (red.), Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018, sygn. 11646z

 

Dalej jest noc – losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 2., Barbara Engelking (red.), Jan Grabowski (red.), Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018, sygn. 11647z

 

Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski – uwarunkowania infrastrukturalne i geopolityczne, Urszula Motowidlak, Tomasz Motowidlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, sygn. 11649z

 

Gaumardżos! Opowieści z Gruzji (nowe uzupełnione wydanie), Anna Dziewit –Meller, Marcin Meller, Grupa Wydawnicza Foksal, 2018, sygn. 11690z

 

Jak nas piszą cyrylicą. Polski pan, okupant i faszysta oknem na Zachód? Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy o Polakach, Maciej Pieczyński, Fronda, 2018, sygn. 11661z

 

Kobiety w polskich służbach mundurowych: role, zadania i wyzwania, Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, sygn. 11686z

 

Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej: Grupa Wyszehradzka w globalnych łańcuchach wartości, Maciej J. Grodzicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, sygn. 11652z

 

Liberalizm w Niemczech, Dieter Langewiesche, Wydawnictwo Neriton, 2018, sygn. 11664z

 

Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, T. 4, Jerzy Jaskiernia (red.), Kamil Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11636z

 

Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, T. 3, Jerzy Jaskiernia (red.), Kamil Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11692z

 

Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka, T. 1., Jerzy Jaskiernia (red.), Kamil Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11634z

 

Raport polskiej służby konsularnej 2017, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 13929

 

Skąd się biorą Holendrzy, Ben Coates, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, sygn. 11697z

 

Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku, Izabela Szkurłat, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018, sygn. 11674z

 

Wiek burzy i spokoju: kalendarium dziejów Polski 1918-2018, Andrzej Piasecki, PWN, 2018, sygn. 11657z

 

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce – wymiar instytucjonalny, Adam Bodnar, Wolters Kluwer, 2018, sygn. 11659z

 

Building Ukraine from within: a sociological, institutional, and economic analysis of a nation-state in the making, Anton Oleinik, ibidem Verlag, 2018, sygn.  11694z

 

纵览   波兰   从波兰外面纵览波兰  (About Poland), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2018,  sygn. 13928

 

 

UNIA EUROPEJSKA

 

Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej (Wydanie drugie), Tomasz R. Aleksandrowicz, Difin, 2018, sygn. 11639z

 

Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych, Agnieszka Kunert-Diallo, Wolters Kluwer, 2018, sygn. 11670z

 

Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej, Jarosław Filip Czub, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, sygn. 11682z

 

Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna – wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania, Marek Świstak, WUJ, 2018, sygn. 11676

 

Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze między integracją a Brexitem/Deutsch-polnische Wirtschaftsbeziehungen zwischen Integration und Brexit, Andreas Bielig (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, 2018, sygn. 11689z

 

Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Łukasz Ambroziak, Oficyna Wydawnicza SGH, 2018, sygn. 11648z

 

Making sense of Brexit, Victor J. Seidler, Policy Press, 2018, sygn. 11624z

 

Languages after Brexit. How the UK speaks to the world, red. Michael Kelly, Palgrave Macmillan, 2018, sygn. 11612z

 

On governing Europe: a federal experiment, Andrew Duff, Andrew Nicholas Duff, 2017, sygn. 11620z

 

The European Union and its Eastern neighbourhood. Europeanisation and its twenty - first - century contradictions, red.: Paul Flenley, Michael Mannin, Manchester University Press, 2018,  sygn. 11626z

 

The trade policy of the European Union, Sieglinde Gstöhl, Dirk de Bièvre, Palgrave Macmillan Education, 2018, sygn. 11623z

 

 

AFRYKA

 

Królowe Mogadiszu, Paweł Smoleński, Wydawnictwo Czarne, 2018, sygn. 11660z

 

 

 

 

 

 

AMERYKA

 

Laleczki skazańców – życie z karą śmierci, Linda Polman, Wydawnictwo Czarne, 2018, sygn. 11654z

 

The plot to attack Iran: how the CIA and the Deep State have conspired to vilify Iran, Dan Kovalik, Skyhorse Publishing, 2018, sygn. 11693z

 

AUSTRALIA I OCEANIA

 

Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii, Jerzy Jaskiernia (red.), Kamil Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11635z

 

AZJA

 

Azja: kultura, społeczeństwo i edukacja, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Ksenia Kakareko (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11630z

 

Dzieje starożytnych Chin, Maciej Kuczyński, Bellona, 2018, sygn. 11680z

 

Fukushima a społeczeństwo obywatelskie – japoński ruch denuklearny w perspektywie politologiczno-socjologicznej, Beata Bochorodycz, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, sygn. 11679z

 

Nic nie wiem o Korei Północnej, Nicolas Levi, Asian Century, 2018, sygn. 11683z

 

Partnerzy, rywale: współpraca i rywalizacja państw azjatyckich, Sylwester Gardocki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11632z

 

Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Michał Dahl (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11631z

 

Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Tadeusz Dmochowski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11641z

 

Starożytna mądrość chińska w sentencjach, Piotr Plebaniak, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2018, sygn. 11675z

 

Tokio: biografia, Stephen Mansfield, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, sygn. 11650z

 

China’s great wall of debt: shadow banks, ghost cities, massive loans and the end of the Chinese miracle, Dinny McMahon,  Little Brown, 2018, sygn. 11627z

 

 

BLISKI WSCHÓD

 

Zbędni ludzie – przekleństwo chrześcijan Bliskiego Wschodu, Jean-François, Colosimo, Dialog, 2017, sygn. 11665z

 

Bliski Wschód na początku XXI wieku, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Maria Gołda-Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11633z

 

The plot to attack Iran: how the CIA and the Deep State have conspired to vilify Iran, Dan Kovalik, Skyhorse Publishing, 2018, sygn. 11693z

 

 

DYPLOMACJA I SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

 

Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa – międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych, Piotr Milik, Dom Wydawniczy Elipsa, 2018, sygn. 11638z

 

Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych: ograniczanie kosztów, Zbigniew Zimny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2018, sygn. 11691z

 

System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, Beata Piskorska (red.), Agnieszka Magdalena Zaręba (red.), Wydawnictwo KUL, 2018, sygn. 11645z

 

How to rig an election, Nic Cheeseman, Brian Klaas, Yale University Press, 2018, sygn. 11695z

 

‘Climate refugees’ - beyond the legal impasse?, red.: Simon Behrman, Avidan Kent, Routledge, 2018, sygn. 11625z

 

Maritime boundary delimitation: The case law. Is it consistent and predictable, red.: Alex G. Oude Elferink, Tore Henriksen i Signe Veierud Busch, Cambridge University Press, 2018, sygn. 11622z

 

 

SPOŁECZEŃSTWO/CYWILIZACJA

 

Dobre rządy, Pierre Rosanvallon, Dialog, 2018, sygn. 11681z

 

Północ i Południe – teksty o polskiej kulturze i historii, Marek A. Cichocki, Teologia Polityczna, 2018, sygn. 11687z

 

Retrotopia – jak rządzi nami przeszłość, Zygmunt Bauman, PWN, 2018, sygn. 11662z

 

Władza sprzyja deprawacji – studia lorda Actona nad wolnością, Krzysztof Łazarski, Rambler, 2018, sygn. 11688z

 

W świecie protestu: idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych,  red. nauk.: M. Kowalewski, M. Rakusa-Suszczewski, A. Rozalska, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2018, sygn. 11663z

 

 

SPECJALISTYCZNE

 

Archiwa cyfrowe w wybranych krajach europejskich, USA i Australii, Katarzyna Pepłowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018, sygn. 11671z

 

Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym, Witold Furman, Izabela Oleksiewicz, Kinga Stępień, Rambler Press, 2018, sygn. 11637z

 

Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy, red. nauk.: Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018, sygn. 11666z

 

Coaching – złote zasady, Maciej Bennewicz, Wydawnictwo Helion, 2018, sygn. 11651z

 

Codziennik rosyjski: doskonal język rosyjski każdego dnia, Olga Tatarchyk, Jelen Wysokińska, Volha Liauchuk, Poltext, 2018, sygn. 11629z

 

Debugging Teams – przez współpracę do lepszej produktywności, Brian Fitzpark, Ben Collins-Sussman, Helion, 2018, sygn. 11669z

 

Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych, Karolina Jastrzębska, CeDeWu, 2018, sygn. 11668z

 

Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej, red. nauk.: Marta Kłopocka-Jasińska, Monika Filipowska-Tuthill, Dom Wydawniczy Elipsa, 2018, sygn. 11667z

 

Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Ireneusz Miciuła, Justyna Kogut, Olga Tytko, Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018, sygn. 11678z

 

Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Agnieszka Kocot-Łaszczyca, Grzegorz Łaszczyca, Wolters Kluwer, 2018, sygn. 11658z

 

Procesy kierowania w administracji publicznej, Katarzyna Kłosowska-Lasek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018, sygn. 11653z

 

RODO w zamówieniach publicznych – praktyczne skutki rewolucji. Prawa ochrony danych osobowych, Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Smerd, Biblioteka Zamówień Publicznych, 2018, sygn. 11677z

 

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jak ośrodek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, Anna Banaszewska, Wolters Kluwer, 2018, sygn. 11672z

 

The production of money, Ann Pettifor, Verso, 2018, sygn. 11696z

 

 

DOKUMENTALNE/FELIETONY/REPORTAŻE

 

Herbert: biografia I. Niepokój, Andrzej Franaszek, Znak, 2018, sygn. 11643z

 

Herbert: biografia II. Pan Cogito, Andrzej Franaszek, Znak, 2018, sygn. 11643z

 

Imigrant na Wyspach – jak odnalazłem się w UK, Marcin Kowal, Bernardinum, 2018, sygn. 11684z

 

Księżyc od nowiu do nowiu – dziennik hiperpodróży, Martín Caparrós, Wydawnictwo Literackie, 2018, sygn. 11656z

 

Ocaleni z XX wieku. Po nas nikt już nie opowie, najwyżej ktoś przeczyta, Mikołaj Grynberg, Wołowiec, 2018, sygn. 11685z

 

Powrócę jako Piorun: krótka historia Dzikiego Zachodu, Maciej Jarkowiec, Agora, 2018, sygn. 11640z

 

Stefan Szolc-Rogoziński: zapomniany odkrywca Czarnego Lądu, Maciej Klósak, Dariusz Skonieczko, Szara Godzina, 2018, sygn. 11642z

 

Współcześni snajperzy, Leigh Neville, Bellona, 2018, sygn. 11655z

 

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych