close

Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz

Albania (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

Andora

Antigua i Barbuda

Argentyna

Australia

Austria

Bahamy

Barbados

Belgia

Bośnia i Hercegowina (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

Brazylia

Brunei

Bułgaria

Chile

Chorwacja

Cypr

Czarnogóra (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

Czechy

Dania

Dominika

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Grenada

Gruzja (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

Gwatemala

Hiszpania

Honduras

Hong-Kong (Specjalny Region Administracyjny ChRL)

Irlandia

Islandia

Izrael

Japonia

Kanada

Kiribati

Kolumbia

Korea Płd.

Kostaryka

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Macedonia (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

Makao (Specjalny Region Administracyjny ChRL)

Malezja

Malta

Mauritius

Meksyk

Mikronezja

Mołdawia (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

Monako

Niderlandy

Niemcy

Nikaragua

Norwegia

Nowa Zelandia

Palau

Panama

Paragwaj

Peru

Portugalia

Rumunia

Salwador

Saint Kitts and Nevis

Samoa

San Marino

Serbia (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

Seszele

Singapur

Słowacja

Słowenia

St. Lucia

St. Pierre i Miquelon

St. Vincent i Grenadyny

Szwajcaria

Szwecja

Tajwan (tylko dla posiadaczy paszportów, w których figuruje numer dowodu tożsamości)

Timor Wschodni

Tonga

Tuvalu

Trynidad i Tobago

Ukraina (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych)

Urugwaj

USA

Watykan

Wenezuela

Węgry

Włochy

Wyspy Marshalla

Wyspy Salomona

Wyspy Św. Tomasza i Książęca

Vanuatu

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 

Uwagi :

  • nie dotyczy wjazdu na pobyt stały, w celu podjęcia pracy lub innej działalności zarobkowej (za wyjątkiem obywateli państw członkowskich UE/EOG)
  • z dniem 1 maja 2004 r. obywatele państw Unii Europejskiej korzystają z prawa do bezwizowego swobodnego przepływu ludności w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EOG). Legalizacja pobytu w Polsce powyżej 90 dni patrz: Informacja dla obywateli krajów UE i EOG przyjeżdżających do Polski: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=1111400000
  • szczegółowych informacji nt. zasad wjazdu i pobytu na terytorium RP udzielają polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne. Spis adresów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych za granicą: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=1101902000
  • osoby legitymujące się dokumentami podróży (Travel Document) wydanymi na podstawie Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 r. (konwencja dotycząca statusu uchodźców) a także na podstawie Konwencji Nowojorskiej z 28 września 1954 r. (konwencja dotycząca statusu bezpaństwowców) nie są uprawnione do wjazdu do Polski bez wizy. Wyjątki poniżej:
  • Z dniem 21 maja 2005 r. w związku z przystąpieniem Polski do Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r., uchodźcy zamieszkujący w Irlandii oraz Wielkiej Brytanii są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania wiz w celu wjazdu lub wyjazdu na terytorium Polski pod warunkiem:

 

  • posiadania ważnego dokumentu podróży wystawionego zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 28 lipca 1951 roku lub porozumieniem dotyczącym wydawania dokumentów podróży uchodźcom z 15 października 1946 roku, przez organy umawiającej się strony, na której terytorium uchodźcy ci zgodnie z prawem przebywają oraz
  • że ich pobyt w Polsce nie przekroczy trzech miesięcy;
  • wiza jest w dalszym ciągu wymagana w wypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące lub wjazdu w celu uzyskania płatnego zatrudnienia na terytorium innej umawiającej się strony.
     

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych