close

Informacje celne

Podróżujących oraz przedsiębiorców zaangażowanych w obrót międzynarodowy zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Służby Celnej.
 

Dodatkowe informacje związane z odprawą celną można znaleźć na stronie:

- Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej – DG TAXUD;

- www.granica.gov.pl - m.in. o szacunkowym czasie oczekiwania na przekroczenie granicy.

 

Informujemy również, że wiadomości na temat:

- dokonywania zgłoszeń celnych,

- zwolnień z należności celnych,

- ograniczeń związanych z przywozem towarów,

- przywozu okazów roślin i zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem –  CITES,

- kontroli sanitarnej, kontroli weterynaryjnej, kontroli fitosanitarnej itp. oraz konieczności posiadania określonych prawem dokumentów (zezwoleń, licencji, certyfikatów),

- innych zagadnień z zakresu prawa celnego,

- przywozu do UE i wywozu z  UE środków płatniczych, broni i amunicji, których przewóz przez granicę wymaga posiadania dodatkowych dokumentów,

- bieżących kolejek na przejściach granicznych,

 

można uzyskać za pośrednictwem InfoSC.

 

Udzielanie informacji przez InfoSC następuje przy wykorzystaniu, wzajemnie uzupełniających się, następujących form komunikacji:

 

  • z telefonów stacjonarnych: 801 055 055
  • z telefonów komórkowych: (22) 330 03 30
  • z zagranicy: +48 22 330 03 30
  • e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
  • adres do korespondencji: Izba Celna w Katowicach, Wydział Centrum Informacji Służby Celnej, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 47a

Czas pracy InfoSC obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych