close

Przed podróżą

Przed wyjazdem zagranicznym zbierz informacje dotyczące kraju podróży, przeczytaj opis danego kraju zamieszczony w naszym serwisie i sprawdź, czy nie figuruje w aktualnych ostrzeżeniach dla podróżujących. Zaopatrz się również w informatory renomowanych wydawnictw turystycznych czy biur podróży. Ponadto:

 

 • sprawdź aktualne przepisy wjazdowe oraz dodatkowe informacje w przedstawicielstwie dyplomatycznym kraju, do którego się udajesz;
 • sprawdź ważność Twojego paszportu i upewnij się co do konieczności posiadania innych dokumentów wymaganych przepisami kraju pobytu (z wizą czy bez wizy?);
 • wykup w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednie ubezpieczenia;
 • w przypadku wyjazdu do jednego z państw członkowskich UE lub EFTA– uzyskaj w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uprawniającą do podstawowego leczenia na terytorium tych państw
 • zaopatrz się w kartę kredytową oraz zabierz ze sobą rezerwową sumę pieniędzy pozwalającą na powrót do Polski w każdych okolicznościach;
 • zabierz ze sobą numery telefonów Poland Direct z kraju docelowego oraz dane najbliższej miejsca zamieszkania firmy świadczącej usługi szybkiego transferu pieniędzy za granicę;
 • pozostaw rodzinie lub zaufanej osobie plan podróży i – jeżeli jest to możliwe – adres lub numer telefonu, pod którym będziesz osiągalny; do rozważenia pozostaje zabranie ze sobą telefonu komórkowego z aktywnym roamingiem;
 • podaj organizatorowi wyjazdu dane osób, które należy powiadomić w przypadku zaistnienia problemów podczas pobytu za granicą ;
 • zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz.msz.gov.pl
 • zaopatrz się w adresy i numery telefonów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a gdy ich brak – w dane teleadresowe przedstawicielstw państw UE ;
 • zabierz ze sobą słownik lub rozmówki – jeśli nie znasz języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • zabierz jedno zdjęcie paszportowe- może się przydać w przypadku utraty paszportu i konieczności uzyskania paszportu tymczasowego.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych